vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: 'Plannen nieuwe jeugdzorg op koers'

22 september 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De gemeenten in Nederland zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkt samen met 16 andere gemeenten aan de voorbereiding van deze decentralisatie. De SGP-ChristenUnie heeft vertrouwen in de nieuwe plannen.  “Het uitgangspunt dat één gezin, één plan en één gezicht krijgt, is de kern van de nieuwe jeugdzorg”, zo geeft raadslid Jeroen van der Laan aan.

De jeugdzorg – nu nog vooral een verantwoordelijkheid van de Provincie en het Rijk–  komt met ingang van volgend jaar volledig in handen van de gemeente te liggen. Naast deze decentralisatie wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor andere taken in het sociale domein zoals de begeleiding van ouderen. “Kern van de veranderingen in de jeugdzorg is dat een gezin met een hulpvraag uiteindelijk één plan krijgt en één gezicht dat hen ondersteunt”, zo geeft Van der Laan aan. “Op deze wijze organiseer je de zorg dichtbij de inwoner. De gemeente is hier als bestuurslaag het meest geschikt voor, omdat zij het dichtst bij de inwoners staat en zo deze zorg effectief en met minder bureaucratie kan leveren.”

Foto rechts: Jeroen van der Laan, raadslid namens de SGP-ChristenUnie, is tevreden  met de voortgang van op de handen zijnde jeugdzorgdecentralisatie.  “Wij blijven aandacht vragen voor keuzevrijheid in de zorg.”  Foto: Pieter Dijksman

Organisatie
“De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht staat voor een grote opdracht. Maar het lijkt er op dat alles goed volgens het aangegeven tijdspad verloopt. Dit moet ook wel, want de tijd gaat dringen”, zo geeft Jeroen van der Laan aan. “Niet voor niets gaf Jeugdzorg Nederland vorige week aan dat het ‘1-minuut voor twaalf is’, en kondigen de staatssecretarissen aan zich intensiever te gaan bemoeien met gemeenten die de jeugdzorg nog niet op orde hebben. Ik ben daarom erg blij met de voortvarendheid die de afgelopen tijd is getoond in onze regio Zuid-Holland Zuid.

Zo hebben wij de afgelopen maanden de inrichting van de Serviceorganisatie besproken, en onlangs bespraken wij de beleidsuitgangspunten in het beleidsrijk regionaal transitie arrangement. In onze gemeente Hendrik-Ido-Ambacht mogen wij ook blij zijn dat onze wethouder – Michiel van der Vlies –  de voorzitter is van de werkgroep die de jeugdzorg vormgeeft voor alle 17 gemeenten in onze regio. Dit zorgt voor korte lijntjes.”

Keuzevrijheid in de zorg    
Een breed keuzepakket van zorgaanbieders is belangrijk zo geeft Van der Laan aan.  “Zorg die aansluit bij de zorgvrager zal namelijk een groter effect sorteren. Daarom vragen wij regelmatig aandacht voor de keuzevrijheid in de zorg. Ook identiteitsgebonden aanbieders van zorg moeten mogelijkheden houden om zorg aan te bieden in onze gemeente. Gelukkig is keuzevrijheid een wettelijke verplichting. Er staat namelijk dat de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders moeten aansluiten bij de zorg.

Deze keuzevrijheid is noodzakelijk omdat toegang tot zorg alleen gevraagd zal worden als de hulpvragers het vertrouwen hebben dat de hulpverlening aansluit. Als dit niet zo is, zal de zorg uitgesteld of zelfs vermeden worden, wat op lange termijn veel kosten met zich meebrengt”, zo geeft Van der Laan aan. “Ook uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de belangrijkste succesfactor de relatie met de professional is. De mogelijkheid om via een persoonsgebonden budget zorg te financieren blijft bestaan. Cliënten die zo´n PGB ontvangen kunnen zo bepalen bij welke partij zij hun zorg inkopen.”

Genoeg geld?    
Een van de belangrijkste zorgpunten bij de decentralisatie betreffen de financiën. De overheid wil uiteindelijk ongeveer een kwart besparen. “Jeugdzorg is duur, zeker als je kijkt naar de complexe jeugdhulp. Eén plaats in deze zorgcategorie kan snel anderhalve ton per jaar kosten. Gelukkig zijn de cijfers ondertussen bekend en deze laten voor onze gemeente een behoorlijk positief beeld zien.

Daarnaast geven wij de jeugdzorg met andere gemeenten vorm. Dit zorgt voor risicospreiding, omdat het grootste gedeelte van de uitvoering een gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid is. Een voordeel van deze decentralisatie is wel dat onze gemeente uiteindelijk één budget krijgt om de participatie in de maatschappij te bevorderen. Dit wordt daarmee een stuk eenvoudiger en eenduidiger”, zo geeft dit raadslid aan.

Lees meer over:

SGP-Christenunie jeugdzorg
Deel dit bericht met je vrienden!