donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

Nieuwe Participatiewet in de Drechtsteden: Mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

19 september 2014 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Op 1 januari 2015 wordt de nieuwe Participatiewet van kracht. De gemeenten moeten er vanaf die datum zelf voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan.

De Participatiewet brengt drie verschillende regelingen (Wajong, Wet Werk en Bijstand en Wet Sociale Werkvoorziening) onder in één beleid voor werk en inkomen. De gemeenten kunnen een deel van het beleid zelf invullen.Het Drechtstedenbestuur heeft het plan gepresenteerd over de invoering van de Participatiewet in de Drechtsteden. Op 7 oktober staat dit voorstel op de agenda van de Drechtraad.

Het doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de samenleving, zo goed als hij of zij kan, om zoveel mogelijk economisch zelfstandig te zijn. Essentieel bij de uitvoering is de samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen om nieuwe banen en opleidingsplekken te creëren in de regio.

De zes Drechtstedengemeenten en De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voeren deze wet gezamenlijk uit voor de regio.

Geen onderscheid
Door de komst van de Participatiewet is er geen onderscheid meer tussen de Wsw, Wajong en Bijstand. Voor mensen die nu al een Wsw-indicatie en een vast contract hebben, verandert er niets. Nieuwe instroom is echter niet meer mogelijk.
De Wajong komt apart te staan, deze valt onder het UWV. De Wajong is er straks alleen voor jong gehandicapten die niet kunnen werken. Mensen die nu in de Wajong zitten, blijven in de Wajong. Alle mensen die kunnen werken, ook al is het gedeeltelijk en met ondersteuning, vallen onder de Participatiewet.

Nieuwe banen
Werkgevers en de overheid hebben landelijk afgesproken om samen voor banen te zorgen. Regionaal portefeuillehouder Bert van de Burgt: ''Daar werken we in de Drechtsteden heel hard aan. We zoeken bedrijven die mensen met een uitkering aan banen kunnen helpen, zoals garantiebanen. Dat lukt. Denk aan de Hema-bakkerij, McDonald's en Primark. Ook Baanbrekend Drechtsteden vindt doorlopend werkplekken." Daarnaast zijn met het bedrijfsleven afspraken gemaakt over circa 400 opleidingsplekken voor vakmensen. "In Dordrecht gaan we de aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch en het onderhoud van wegen koppelen aan werkgelegenheid. Kortom, we zijn volop bezig. En straks kunnen we de werkgevers nog meer ontzorgen. We hopen dat ook dat helpt om nog meer mensen aan het werk te krijgen."

Keuzes in de Drechtsteden
De Drechtsteden hebben het nieuwe beleid voor werk en inkomen deels zelf kunnen invullen. Daarin zijn verschillende maatregelen opgenomen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een beperking in dienst te nemen of voor hen een leerwerkplek te creëren. Zoals loonkostensubsidies, detachering, een no-risk polis om het risico voor een werkgever te beperken bij ziekte en begeleiding van de werknemer.
Mensen met een beperking die echt niet kunnen werken, komen in aanmerking voor dagbesteding of vrijwilligerswerk. Vooralsnog wordt er geen verplichte tegenprestatie gevraagd.

Lees meer over:

SDD drechtraad bijstand wajong
Deel dit bericht met je vrienden!