dinsdag 18 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen: "Hendrik-Ido-Ambacht en haar ‘niet aanstootgevend’ beleid"

14 juli 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - In de gemeenteraadsvergadering van maandag 7 juli jl. heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht haar reclamebeleid vastgesteld.

Reclame-uitingen dienen te voldoen aan de in de wet gestelde eisen en regels, twee van die regels luiden ‘Reclame mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden’ en  Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid. In strijd met de goede zeden zou men ook kunnen lezen dat reclame-uitingen niet aanstootgevend mogen zijn.

De coalitie bestaande uit SGP/CU, CDA en PvdA vindt het echter nodig dat reclame-uitingen niet ‘aanstootgevend’ dus in strijd met de goede zeden mogen zijn. Door te verwijzen naar de Nederlandse Reclame code zijn regels voor reclame-uitingen al gewaarborgd. Maar voor de coalitie is dat niet genoeg en heeft er het woord aanstootgevend aan toegevoegd.

In het Reclamebeleid 2014 – 2024 is o.a. opgenomen; “Geen reclame-uitingen met alcohol, tabak of met een aanstootgevend karakter” en “De reclame-uiting mag niet strijdig zijn met de Nederlandse Reclame code en mag geen aanstootgevend karakter hebben.”

Maar wat is een aanstootgevend karakter, kan een beeld aanstootgevend zijn, of een tekst? En wat voor de één aanstootgevend is, is dat voor een ander niet.

Met de toevoeging van ‘aanstootgevend’ in het reclamebeleid 2014 – 2024 in Hendrik-Ido-Ambacht betekent dat voor diverse branches een beperking in hun reclamevoering, terwijl dat ondernemers al rekening moeten houden met de regels van de Stichting Nederlandse Reclame code.
Door het toevoegen van het woord aanstootgevend in de Nota Reclamebeleid 2014 - 2024 zouden reclame-uitingen die wel voldoen aan de regels van de Reclame code maar in Hendrik-Ido-Ambacht opeens aanstootgevend zijn.

Ary Cramer van Gemeente Belangen

Lees meer over:

reclame gemeente belangen
Deel dit bericht met je vrienden!