dinsdag 18 januari 2022

Alles over Ambacht

CDA verzilvert verkiezingsbelofte Reeweg

7 juli 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT -  Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart jl. was het CDA duidelijk: "uitbreiding van winkelcentrum De Schoof met een extra supermarkt mag niet ten koste gaan van het winkelcentrum aan De Reeweg. Dit komt de leefbaarheid van deze wijk, met veelal oudere mensen, niet ten goede." Om onder andere deze reden stemde het CDA, nog voor de verkiezingen, niet in met de conceptversie van de detailhandelsstructuurvisie.
 
In de definitieve versie van de detailhandelsstructuurvisie wordt de komst van een extra supermarkt naar De Schoof losgelaten. Fractievoorzitter Steven van Die: ‘’Dit betekent dat de gemeente de verplaatsing van de supermarkt van De Reeweg naar De Schoof als beleidskader niet faciliteert. Voor, tijdens en na de verkiezingen heeft het CDA hier op ingezet. Het is bijzonder mooi dat een van onze belangrijkste verkiezingsbeloften nog voor het zomerreces is
gerealiseerd.’’
 
Voor het CDA blijft de wijk om winkelcentrum Reeweg een belangrijk aandachtspunt. Steven van Die: ‘’In het coalitieprogramma is afgesproken om de Structuurvisie te actualiseren. Voor het CDA is het belangrijk dat we de inwoners uit dit gebied een doorkijk gaan geven richting de toekomst.’’

Zie ook:

Lees meer over:

CDA winkelcentrum reeweg
Deel dit bericht met je vrienden!