zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: "Duidelijkheid over kwaliteit herbestrating na aanleg glasvezel"

23 juni 2014 (door Ad van Herk)

HENDRIK IDO AMBACHT - De SGP-ChristenUnie fractie wil duidelijkheid over de problemen die aan het ontstaan zijn door de grootschalige aanleg van glasvezel in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De SGP-ChristenUnie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. 

Op dit moment worden er in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht werkzaamheden uitgevoerd in verband met de aansluiting van huishoudens op glasvezel. Sinds een aantal weken ontvangt de fractie van de SGP-ChristenUnie klachten over de kwaliteit van het herstel van de bestrating nadat deze is geopend om de aanleg mogelijk te maken. Daarbij is onduidelijk in hoeverre dit op een later tijdstip nog zal worden hersteld of dat hier sprake is van een eindsituatie. De problemen uiten zich in een bestrating die slecht aansluit, openstaande voegen en ongelijke bestrating. Daarnaast zijn er verschillende tegels kapot gegaan door het gebruik van een trilplaat. 
 
De SGP-ChristenUnie heeft aandacht gevraagd voor de bestratingswerkzaamheden na de aanleg van glasvezel. “Het is een ongewenste situatie, en het zal ook op langere termijn onderhoud vergen.
 
Ongewenste situatie
Raadslid Erik van Hartingsveldt vindt deze situatie ongewenst. “Het is niet alleen lelijk in het straatbeeld, maar het zal ook op langere termijn meer onderhoud vergen. Daarom heb ik aan de verantwoordelijk wethouder gevraagd of hij op de hoogte is van deze klachten, en hoeveel klachten er bij de gemeente zijn binnen gekomen. Daarnaast wil ik graag weten welke acties er zijn ondernomen om de kwaliteit van de bestrating terug te brengen op het niveau van voor de aanleg van glasvezel. Als laatste wil ik graag inzicht in de afspraken die met de uitvoerder zijn gemaakt over de kwaliteit van de herbestrating. 

Lees meer over:

glasvezel christenunie sgp
Deel dit bericht met je vrienden!