vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

Aantal meldingen ouderenmishandeling in Zuid-Holland Zuid bijna verdubbeld

19 juni 2014 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - De Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD Zuid-Holland Zuid) heeft in 2013 bijna twee keer zoveel meldingen van ouderenmishandeling ontvangen als in 2012. Er kwamen vorig jaar 43 meldingen binnen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld, dat onderdeel is van de Dienst. In 2012 waren dat er nog 23.

Deze ontwikkeling past in de landelijke trend die het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling vorige week bekendmaakte rond de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Daaruit bleek dat het aantal meldingen van ouderenmishandeling in 2013 met 66% is gestegen ten opzichte van 2012. In de regio Zuid-Holland Zuid gaat het dus om een stijging van 87%.

Taboesfeer
De Dienst Gezondheid & Jeugd heeft eerder samen met Yulius het actieplan ‘Ouderen in veilige handen, ook in ZHZ’ opgesteld. Het doel van dit actieplan is om situaties van ouderenmishandeling in de regio eerder te kunnen signaleren en mogelijk te voorkomen. Eline Kortman van het Steunpunt Huiselijk Geweld vindt het een positieve ontwikkeling dat er nu meer gemeld wordt: “De landelijke aandacht voor dit onderwerp zal daar zeker aan hebben bijgedragen, net als ons regionaal actieplan. Langzaam maar zeker komt het thema ouderenmishandeling uit de taboesfeer. Maar we weten ook dat nog lang niet alle situaties van ouderenmishandeling worden gemeld. We zetten ons actieplan voorlopig dus door.”

Actieplan
In 2013 stond binnen het actieplan het vergroten van deskundigheid van professionals centraal, zodat zij ouderenmishandeling eerder kunnen signaleren. In 2014 ligt de focus op het probleem van de overbelaste mantelzorger. Door overbelasting van mantelzorgers wordt de kans groter dat dit uiteindelijk ontaardt in het fysiek, psychisch of seksueel mishandelen van ouderen.

Ook financiële uitbuiting komt steeds vaker voor. In het najaar organiseren de Dienst en Yulius daarom een conferentie over het thema financiële uitbuiting van ouderen.

Lees meer over:

jeugd zhz gezondheid
Deel dit bericht met je vrienden!