donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente Belangen en de toekomst van het Jeugdspeelpark

13 juni 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Tijdens de gehouden Algemene ledenvergadering van de Politieke Groepering Gemeente Belangen werd het bestuur versterkt en werden drie nieuwe bestuursleden benoemd. Lies Bonsang, Armin Vogelaar en Ad van Dongen zullen direct als bestuursleden aan de slag gaan.

Tijdens deze vergadering werd Peter van de Leer met een mooie fles bedankt voor zijn inzet tijdens de Verkiezingscampagne. Ook werd Ary Cramer in het zonnetje gezet, die na bijna 18 jaar fractievoorzitterschap heeft besloten het rustiger aan te gaan doen. Hij blijft als raadslid actief, met name voor de commissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden (ABA). Hij heeft inmiddels het stokje overgedragen aan Marjet Vogelaar.

Ook kwam het Jeugdspeelpark aan de orde.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. heeft Gemeente Belangen aangegeven een informatieavond voor alle inwoners te willen houden. Deze avond had/heeft tot doel de mening over de mogelijke verhuizing van het Jeugdspeelpark naar Sandelingen-Ambacht te horen van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht.

De fractie heeft toen aangegeven dat zodra alle resultaten bekend zijn van het onderzoek (met de bijbehorende financiële gegevens, wat kost het als het JSP op huidige locatie blijft en wat als het naar de Sandelingen-Ambacht verkast?) van de mogelijke verhuizing van het Jeugdspeelpark naar Sandelingen-Ambacht deze avond voor de Ambachtse inwoners te gaan organiseren.

Gemeente Belangen wil trouw blijven aan één van haar speerpunten uit haar verkiezingsprogramma t.w. ‘Inwoners aan voorzijde betrekken bij het maken van beleid’ en is nog steeds voornemens deze avond te gaan organiseren. Echter tot op heden ontbreken de exacte gegevens van het onderzoek. De fractie heeft daarom besloten deze avond op een later tijdstip (na de zomervakantie) te houden.

Deel dit bericht met je vrienden!