zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Vrijwilligersmakelaar in De Volgerlanden van start

5 juni 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Sinds 1 april 2014 is er een vrijwilligersmakelaar voor de wijk De Volgerlanden. Haar naam is  Tineke Ruijter. Zij is het gezicht van het proefproject “Samen Sterker in De Volgerlanden”. Een project dat de komende jaren een groeiende inzet van vrijwilligers in De Volgerlanden mogelijk gaat maken. Het gaat daarbij om vrijwilligers uit de wijk zelf, die zich willen inzetten voor hun kwetsbare medewijkbewoners.

Voor wie?
Tineke Ruijter licht het proefproject toe: “Samen Sterker in De Volgerlanden richt zich speciaal op de vrijwillige ondersteuning van toekomstige Wmo-cliënten, die voor ondersteuning en zorg nu nog aanspraak kunnen maken op de Awbz. Ik zoek vrijwilligers die zich willen inzetten voor mensen met beginnende dementie, een lichamelijke en/of lichte verstandelijke beperking en voor mensen met psycho-sociale problemen.”

Een speciaal type vrijwilliger
Vanwege de specifieke beperkingen of problemen van de doelgroep is de vrijwilligersmakelaar op zoek naar een ander type vrijwilliger dan je tot nu toe vaak ziet in Hendrik-Ido-Ambacht. “Je goed kunnen inleven in en omgaan met de doelgroep is belangrijk. Het gaat erom dat mensen die het in de toekomst waarschijnlijk met minder hulp moeten stellen een soort vangnet krijgen. Als er regelmatig een vrijwilliger bij je thuis over de vloer komt dan raak je minder snel in een isolement en kun je ook je eigen huishouden veel beter draaiend houden. De vrijwillige inzet kan bijvoorbeeld bestaan uit het samen ondernemen van een leuke activiteit, maar ook uit praktische zaken zoals boodschappen doen, de tuin onderhouden of de financiële administratie op orde brengen.”

Wie en wat zit er achter dit project?
Sinds begin 2013 is gemeente Hendrik-Ido-Ambacht samen met zorginstellingen op zoek naar nieuwe manieren om zorg en ondersteuning dichtbij, efficiënt en haalbaar aan te kunnen blijven bieden. Het stimuleren en mogelijk maken van vrijwillige inzet hoort daarbij. Samen Sterker in De Volgerlanden is een project dat de gemeente initieert in samenwerking met De Blije Borgh/UVV, Syndion, Yulius, stichting Hip en de stichting Adviesraad Gehandicaptenbeleid.”

Meedoen als vrijwilliger?
Tineke Ruijter is telefonisch te bereiken onder nummer 06-513 547 20 en per  e-mail bereikbaar via samensterkerhia@konekto.nl. De vacatures voor vrijwillige inzet zijn binnenkort te vinden op via de website van stichting Ambacht Samen (www.ambachtsamen.nl)

Lees meer over:

volgerlanden vriwilliger
Deel dit bericht met je vrienden!