vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA gaan nieuw college vormen

7 april 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - In Hendrik-Ido-Ambacht vormen de partijen SGP-ChristenUnie,CDA en PvdA ook de komende vier jaar samen een college. Na twee informatieronden maakte informateur André Flach dat maandag bekend. Direct na de verkiezingen nam Flach als lijsttrekker van de grootste partij de SGP-ChristenUnie het initiatief door met alle partijen in gesprek te gaan. In deze eerste ronde werd gesproken over drie vragen: Welke coalitie van partijen heeft uw voorkeur, wie is de eventuele wethouderskandidaat van uw partij en wat zijn uw belangrijkste speerpunten in een coalitie?

Na deze eerste ronde meldde André Flach op 28 maart dat er op basis van programmatische overeenstemming een verdere inhoudelijke verkenning volgde met de SGP-ChristenUnie, het CDA en de PvdA. In deze verkenning kwam ook de wenselijkheid van de toevoeging van een vierde partij aan de orde, en de vraag of en zo ja welke speerpunten van partijen die uiteindelijk niet in de coalitie terecht komen een plek kunnen krijgen in het coalitieprogramma.

De drie partijen hebben uit deze verkenning de conclusie getrokken dat zij met elkaar een college willen gaan vormen. Flach: “ de afgelopen vier jaar hebben de drie partijen ook al op een loyale en constructieve wijze samengewerkt in het college en de raad. Dat geeft vertrouwen naar de toekomst. Op hoofdlijnen zijn we het snel met elkaar eens geworden. Het is nu zaak om dat verder uit te werken. Wat verder meespeelt,is dat alle drie de partijen een ervaren wethouderskandidaat voordragen. Dat is belangrijk in een periode waarin de gemeente zich voor een aantal nieuwe taken gesteld ziet, terwijl de financiële ruimte beperkt blijft.“

De drie partijen geven aan op een open en constructieve manier te willen samenwerken met alle partijen in de gemeenteraad. Flach: ‘wij willen verbindingen leggen tussen partijen die in de coalitie samenwerken en daarbuiten. Om die reden willen we ook een aantal speerpunten meenemen van partijen die niet deelnemen aan de coalitie. Dat doet recht aan de breedte van de verkiezingsuitslag en geeft draagvlak in de Ambachtse samenleving.”

De SGP-ChristenUnie,het CDA en de PvdA hebben André Flach gevraagd om als formateur een nieuw college te vormen en te komen met een samenhangend coalitieakkoord met breed draagvlak en een visie voor de komende vier jaar. Op 22 april staat de installatie van de wethouders en de overhandiging van het coalitieakkoord gepland.

Reactie van een teleurgestelde bewoner onder de titel: 'Bewoners H.I.Ambacht Buitenspel'

"Deze 'kop' zal ik toelichten. De verkiezingen zijn achter de rug, de uitslag is bekend dus was de nieuwsgierigheid groot wat deze uitslag voor de politieke verhoudingen zou gaan betekenen en of deze uitslag zichtbaar zou zijn in de nieuw te vormen coalitie.

Maar de verbijstering is groot, zeker als je nog met de nagalm in je oren zit ( Ga vooral stemmen U maakt het verschil) want de oude coalitie gaat gewoon door met twee verliezers.

Vooraf maakte men zich druk over de opkomst want de burger had zich afgekeerd van de politiek ( veel werd gehoord ze luisteren toch niet)

Nu heeft de kiezer gesproken en zijn er in Ambacht veel stemmen op de lokale partijen uitgebracht, maar het is beschamend dat de winnaars niet meedoen. Het meedoen zal beperkt blijven tot bijstelling in "toonhoogte"want de muziek wordt door de coalitie gespeeld.

Ik sluit af: Winnen is dus gewoon verliezen en een nederlaag voor de democratie".

(Naam bewoner bij de redactie bekend) 

Zie ook:

Lees meer over:

PvdA CDA sgp-chistenunie
Deel dit bericht met je vrienden!