zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

Nader onderzoek Coalitie SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA

28 maart 2014

HENDRIK IDO AMBACHT - Op grond van een programmatische afstemming wordt de vorming van een nieuwe coalitie van SGP-ChristenUnie, CDA en PvdA nader onderzocht. Dit is de uitkomst van een informatieronde met alle politieke partijen in de achterliggende dagen.

Direct na de verkiezingen heeft de lijsttrekker van de SGP-ChristenUnie (André Flach) het initiatief genomen tot gesprekken met delegaties van alle politieke partijen in de nieuwe gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht. In deze gesprekken zijn de interpretatie van de verkiezingsuitslag, de gewenste samenstelling van een nieuw college en de belangrijkste ingrediënten voor een nieuw collegeprogramma aan de orde geweest. Tevens hebben de politieke partijen hun kandidaat-wethouder gepresenteerd.

Flach: “Als formateur van een nieuw college zijn voor mij drie zaken van belang: 1) inhoudelijke overeenstemming, 2) de kwaliteit van kandidaat-wethouders en hun vermogen om als teamspeler te functioneren en 3) de loyaliteit en de stabiliteit van coalitiepartijen in een periode waarin veel nieuwe taken naar de gemeente komen en de budgettaire kaders naar verwachting strak zullen blijven.”

Het eerste aspect (de inhoudelijke afstemming) heeft geleid tot de volgende stap: een nadere inhoudelijke verkenning met de SGP-ChristenUnie, het CDA en de PvdA. In deze verkenning zal daarnaast aan de orde komen de wenselijkheid van een verbreding van deze coalitie met één of meerdere partijen. Ook zal gesproken worden over de vraag of en zo ja welke speerpunten van partijen die uiteindelijk niet deel zullen nemen aan de coalitie toch een plek kunnen krijgen in het op te stellen coalitieprogramma.

Lees meer over:

Formateur christenunie sgp
Deel dit bericht met je vrienden!