zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

André Flach van de SGP-ChristenUnie: “Kies voor stabiliteit”

19 maart 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is voorbij. Vandaag mogen de inwoners van onze gemeente naar de stembus. Met deze stem bepalen zij de toekomst van Hendrik-Ido-Ambacht. De lijsttrekker van de SGP-ChristenUnie, André Flach doet vandaag de laatste oproep. “De komende jaren wordt er veel gevraagd van het gemeentebestuur op het gebied van zorg en financiën. Kies daarom voor stabiliteit én ervaring. Dit is voor mij lijst 1”

De SGP-ChristenUnie levert al 24 jaar aaneengesloten één of meerdere wethouders voor het college. “De inwoners van de Ambacht zijn gebaat bij een stabiel college”, zo geeft lijsttrekker André Flach aan. “De afgelopen jaren hebben wij opnieuw een bijdrage mogen leveren aan deze stabiliteit. Wij spelen geen spelletjes, maar voeren helder en resultaatgericht beleid. Daarom wil ik alle inwoners van Ambacht oproepen om op lijst 1 te stemmen. Als inwoners zich nu prettig voelen bij dé Ambachtse identiteit, en dit willen vasthouden, zitten zij bij ons goed”.

Er valt wat te kiezen 
De gemeenteraadsverkiezingen van vandaag zijn belangrijk dan ooit. Dit komt doordat er veel taken van de landelijke overheid naar de gemeente worden verschoven. Zo wordt de gemeente verantwoordelijk voor de Ouderenzorg en de Jeugdzorg. Dit betekent ook dat de gemeente er veel geld bijkrijgt om deze taken uit te gaan voeren. De begroting voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zal daarom volgend jaar verdubbelen. Gemeenteraadsverkiezingen gaan over zaken die spelen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De gemeenteraad moet over al deze plannen stemmen. Onze gemeente werkt ook samen met andere gemeenten, omdat wij als Ambacht sommige zaken niet alleen kunnen organiseren. Maar waarover gaat het nu? André Flach neemt u mee langs diverse thema’s.

Foto: André Flach in gesprek met inwoners van Ambacht: “Er is vandaag wat te kiezen. Mij lijkt het verstandig om te kiezen voor het behoud van de identiteit van Hendrik-Ido-Ambacht. Kies daarom lijst 1.”

Identiteit van Ambacht 
“Hendrik-Ido-Ambacht is een mooi dorp. Als ik het probeer te omschrijven, dan noem ik als kenmerken, het kennen en gekend worden, de onderlinge betrokkenheid via kerken en verenigingen, de ruimte, het groene karakter van de gemeente, en de rust vooral ook op zondag, het ontbreken van stadse elementen als veel hoogbouw, een station of een coffeeshop. Het dorpse karakter wat hierdoor tot uiting komt geeft een gevoel van verbondenheid, en zorgt er voor dat juist veel jongeren hier willen blijven wonen of hier na hun studie weer terug komen. En de SGP-ChristenUnie vindt het dus erg belangrijk om die Ambachtse identiteit te bewaren.”

Een koopzondag in Ambacht? 
“Ik wil geen koopzondag in Ambacht. Dit past niet bij de identiteit van Ambacht. Allereerst omdat het één van de Tien Geboden is, die God ons heeft gegeven.  En God heeft die geboden niet gegeven om mensen in hun vrijheid te beknotten, maar als bescherming van mensen zelf en van de maatschappij als totaal. De zondag is een dag van rust en bezinning Een dag waarop wij de tijd nemen om Gods Woord te overdenken en hem te danken voor alles wat hij ons geeft. Maar ook als mensen niet gelovig zijn, is de zondag een gave. Een collectieve dag van rust is juist in onze jachtige tijd voor iedereen een must. Een dag waarop je extra aandacht aan gezin of sociale omgeving kunt geven.”

Zwembad sluiten? 
“Veel zwembaden sluiten in de regio. Wij kiezer ervoor om het zwembad open te houden. Maar ik wil wel het eerlijke verhaal vertellen. De SGP-ChristenUnie kiest er dan voor om het buitenzwembad in goede staat te brengen en te houden en het binnenzwembad door middel van minimaal benodigd onderhoud in stand te houden, totdat de mogelijkheid er is om het binnenbad te vernieuwen en uit te breiden.  Mijn ultieme wens is om het binnenbad te vernieuwen en uit te breiden, maar dit mag niet ten koste gaan van enorm veel extra lasten voor de burger.”

Coffeeshop in Ambacht? 
“Een coffeeshop in Ambacht past echt niet. En op een gemeentelijke wietkwekerij - waar een aantal grote landelijke partijen aan willen beginnen- zit ik helemaal niet te wachten. Het liefst zouden wij per direct het halfslachtige gedoogbeleid afschaffen, maar hiervoor hebben wij niet de mogelijkheden in onze gemeente. In plaats van een coffeeshop wil juist inzetten op vroege preventie om drugsgebruik bij jongeren zo veel mogelijk te voorkomen. Want ik wil wel wethouder blijven en geen wiethouder worden.”

Keuzevrijheid in de zorg 
“Ik wil dat alle mensen die identiteitsgebonden zorg willen ontvangen, dit ook kunnen krijgen. Daarom wil ik het zogenaamde Zeeuwse model hanteren. Daarbij geldt dat de gemeente degene is die vaststelt voor welke prijs de huishoudelijke hulp aangeboden moet worden. En welke kwaliteit voor dat bedrag geleverd dient te worden. De keuzevrijheid van de cliënt dient in de toekomst ook te worden gewaarborgd.”

Lastenverhoging? 
“Er gebeuren mooie dingen van het belastinggeld van burgers. Zo geeft de gemeente dit uit aan mooie speelvoorzieningen of aan het zwembad.  Maar wij vinden dat de gemeente dit ook moet blijven uitleggen, en daar wil ik mij ook graag de volgende periode voor inzetten. Ik zit niet te wachten op een college dat het geld gaat uitgeven waar wij de afgelopen vier jaar zo zorgvuldig mee zijn omgegaan. Wij blijven dus staan voor beperkte lasten en een solide financieel beleid, zonder lastenverhoging voor de burgers.”

Deel dit bericht met je vrienden!