zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente en zorgorganisaties werken aan ondersteuning en hulp dichterbij huis

13 maart 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de zorgorganisaties Aafje, Blije Borgh, Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Rhiant, Van Den Dool Zorg & Begeleiding en Vivenz hebben op 13 maart jl. een intentieverklaring ondertekend voor de vorming van een Sociaal Wijkteam. "Een belangrijke stap in het  dichterbij brengen van ondersteuning en hulp.", aldus wethouder maatschappelijke ondersteuning, Michiel van der Vlies.

Zorg en ondersteuning dichtbij huis
De intentieverklaring volgt op een besluit dat het college van B&W eerder deze week nam over een functioneel ontwerp van het Sociaal Wijkteam. Wethouder van der Vlies: "Het oprichten van zo’n team is een antwoord op landelijke ontwikkelingen op het gebied van AWBZ en participatie en past binnen de wens van de gemeente om ondersteuning en hulp dichterbij huis te organiseren. Ook de zorgaanbieders willen dichtbij huis ondersteuning en hulp bieden en als het nodig is vroegtijdig en snel kunnen ingrijpen. We willen daarom samen optrekken in het nog te vormen Sociaal Wijkteam, waarin ook het Zorgkantoor VGZ participeert."

Wat gaat er veranderen?
Nu bieden gemeente en zorgaanbieders vanuit centrale locaties en vaak los van elkaar hulp en ondersteuning aan, daar waar dat nodig is. Via het Sociaal Wijkteam bieden gemeente en zorgaanbieders straks samen een antwoord op hulpvragen. Zij doen dat bovendien veel dichterbij huis. Zo kan het team vroegtijdig sociale knelpunten signaleren en vervolgens huisbezoeken afleggen om escalatie te voorkomen. Voor mensen in de wijk wordt het vragen van advies of hulp straks een stuk eenvoudiger. Er komen namelijk inlooppunten per wijk en het Sociaal Wijkteam krijgt een eigen website, telefoonnummer en e-mailadres.

Ontwikkeling Sociaal Wijkteam
Het Sociaal Wijkteam dat achter de schermen van de inlooppunten actief wordt bestaat uit medewerkers van lokaal werkzame organisaties op het gebied van ondersteuning, wonen, zorg en welzijn. Het team richt zich op inwoners van 23 jaar en ouder en gaat zoveel mogelijk uit van eigen kracht, zelfredzaamheid van inwoners en het benutten van sociale netwerken (in de buurt).

Het concept Sociaal Wijkteam in Hendrik-Ido-Ambacht is nog in ontwikkeling. Zo gaat de gemeente  nog na op welke manier het Sociaal Wijkteam het best kan samenwerken met het Wijkteam voor leefbaarheid en veiligheid en het Wmo-loket.

Meer informatie volgt
Wethouder van der Vlies: "Het Sociaal Wijkteam en de inlooppunten per wijk krijgen de komende tijd vorm. Het team start naar verwachting in de loop van 2014. Tegen die tijd zorgen we er uiteraard voor dat inwoners die sociale knelpunten willen melden of om hulp en ondersteuning verlegen zitten de weg naar de inlooppunten weten te vinden."

 

Lees meer over:

blije borgh aafje zorgkantoor
Deel dit bericht met je vrienden!