zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: "Geen coffeeshop in Hendrik-Ido-Ambacht"

13 maart 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Op het eerste gezicht lijkt het een onderwerp dat in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht niet speelt. Er zijn op dit moment  geen mogelijkheden om een coffeeshop te starten. Toch zijn er op dit moment op landelijk niveau veel ontwikkelingen op dit terrein. Daarom wil de SGP-ChristenUnie in Hendrik-Ido-Ambacht hier kort op ingaan en aangeven waarom zij dit nadrukkelijk afwijst.

Op dit moment zijn er in Nederland 104 gemeenten die één of meerdere coffeeshops binnen hun gemeentegrenzen hebben. Het aantal coffeeshops daalt, op dit moment zijn er ongeveer 650 geregistreerd. Nederland kent een zogenaamd gedoogbeleid. Dit houdt in dat softdrugs wel verkocht mag worden in coffeeshops, maar dat de invoer hiervan niet mag. Uiteraard zal iedereen begrijpen dat dergelijke winkels bevoorraad moeten worden. Er dus echter geen controle op deze invoer.

Gemeentelijke plantage 
Op dit moment zijn er veel plannen op landelijk- en gemeentelijk niveau om het gedoogbeleid te veranderen. Dit bleek afgelopen dinsdag ook tijdens het radiodebat op Radio1 met alle landelijke lijsttrekkers in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. In dit debat bleek dat Alexander Pechtold van D66 voor een verandering van het gedoogbeleid is met een gemeentelijke plantage als ideaal. 

Deze plannen houden in dat de gemeente zelf verantwoordelijk gaat worden voor de teelt en verkoop van softdrugs. Daarvoor moet er een gemeentelijke plantage worden opgestart. Dat deze plannen ook bij veel gemeenten leven, blijkt uit een inventarisatie van de Rijksoverheid. Op dit moment zijn er in minimaal 31 gemeenten plannen en voornemens om een dergelijke plantage op te starten. Ook dicht bij onze gemeentegrenzen, in de Gemeente Zwijndrecht, zijn deze plannen.

Sinds 2002 is er in de gemeente  Zwijndrecht een coffeeshop gevestigd. De burgemeester van onze buurgemeente Wiebosch-Steeman schreef vorig jaar aan de gemeenteraad dat de huidige coffeeshop een transparant beleid heeft. “Echter de inkoop en aanvoer van de cannabis bevindt zich in een schemergebied. De coffeeshop wordt impliciet gedwongen zaken te doen met criminelen waardoor crimineel geld ontstaat. De enige duurzame oplossing voor deze problematiek is naar mijn mening een transparante en handhaafbare regulering van de cannabisteelt en de aanvoer naar de coffeeshops.”

Foto: “Ik ben faliekant tegen een coffeeshop en een gemeentelijke wietplantage in onze gemeente. Ik  blijf graag wethouder, maar ik wil geen wiethouder worden”, zo geeft lijsttrekker van de SGP-ChristenUnie André Flach aan.

Voorstanders
De voorstanders van een gemeentelijke wietkwekerij  voeren als argumenten aan dat het Nederlands drugsbeleid tweeslachtig is. Coffeeshops mogen wel wiet verkopen, maar mogen het niet inkopen. Omdat het toch ergens gekweekt moet worden komt het nu bij illegale wietplantages vandaan.

Ook in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht worden soms illegale hennepkwekerijen aangetroffen. Deze kwekerijen tappen vaak illegaal stroom af, en zijn daarmee een gevaar voor de omgeving. Daarnaast wijzen voorstanders op de onevenredige politie-inzet die nodig is om de om de drugshandel in te dammen. Ook is het mogelijk om als gemeente de kwaliteit te controleren van de drugs. Door in een laboratorium het THC-gehalte te meten, kun je de kwaliteit in de gaten houden.

Tegenstanders
De SGP-ChristenUnie bevindt zich overtuigd in het kamp van tegenstanders. Allereerst zijn wij tegen een coffeeshop in Hendrik-Ido-Ambacht. Een dergelijke shop vergroot het gemak waarmee inwoners aan deze schadelijke stof kunnen komen. Hoe eenvoudiger wij het maken, hoe meer mensen er gebruik van gaan maken.

Daarnaast geeft een coffeeshop veelal overlast aan de omgeving. Denk hierbij aan drugs gebruikende mensen in de openbare ruimte of de schimmige aanvoer van nieuwe voorraden. De stap die nu gemaakt wordt richting een gemeentelijke wietplantage vindt de SGP-ChristenUnie onbegrijpelijk. “Het liefst zouden wij per direct het halfslachtige gedoogbeleid afschaffen, maar hiervoor hebben wij niet de mogelijkheden in onze gemeente” zo geeft lijsstrekker André Flach aan. “Daarnaast wil ik er op wijzen dat dergelijke plannen om de wietteelt te reguleren in strijd zijn met de Europese Regels. Ik hoop dus ook dat de landelijke overheid haar rug recht gaat houden en de door D66 bepleitte experimenten niet gaat toestaan. Ik wil juist inzetten op vroege preventie om drugsgebruik bij jongeren zo veel mogelijk te voorkomen.

Veelal zijn de problemen die ontstaan door drugsgebruik niet te overzien. Daarom hebben wij ook één thema-avond in ons campagnehuis aan dit onderwerp besteedt”.  De lijsttrekker geeft nog aan de komende periode weer volledig beschikbaar te zijn als wethouder. “Maar ik wil wel graag wethouder blijven en geen wiethouder worden!”
 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!