zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

Vier Ambachtse Schoolbesturen willen onderwijscluster op locatie Jeugdspeelpark

11 maart 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De schoolbesturen van het Primair Onderwijs in Hendrik-Ido-Ambacht hebben een huisvestingsplan voor de lange termijn opgesteld en zijn daarover in goed overleg met de gemeente.

Oude gebouwen. De kinderen uit de oude wijken van Hendrik-Ido-Ambacht zijn voor het grootste deel gehuisvest in verouderde onderwijsgebouwen. De gemiddelde leeftijd van alle schoolgebouwen in de oude wijken is ruim 44 jaar. Deze oude schoolgebouwen vormen om verschillende redenen een belemmering bij de realisatie van de onderwijskundige visie van de schoolbesturen.

Huisvestingsvisie. De schoolbesturen zien een toekomstig onderwijsgebouw als een stimulerende leer- en leefomgeving en een vindplaats van onderwijs- en welzijnsvoorzieningen rondom de ontwikkeling van het kind.

Onderwijsclusters. De vier Ambachtse schoolbesturen hebben goede ervaringen opgedaan in de onderlinge samenwerking binnen het onderwijs- en welzijnscluster in de Volgerlanden (oplevering 2006). Zij zijn dan ook overtuigd geraakt van het nut en de noodzaak om onderling samen te werken bij toekomstige huisvestingsvraagstukken.

Als het aan de schoolbesturen ligt, worden hun huisvestingsplannen in de oude wijken ook weer gerealiseerd in de vorm van onderwijsclusters, waarin meerdere schoolbesturen en aanverwante (welzijns-)partners gehuisvest zijn. Een onderwijscluster levert op verschillende terreinen synergievoordeel op voor de schoolbesturen, voor de aanverwante partners, voor de wijk, maar ook voor de gemeente.

Jeugdspeelpark. De eerste locatie waar de schoolbesturen graag een nieuw onderwijscluster willen realiseren, is de locatie waarop het Jeugdspeelpark nu gehuisvest is. Dit is de beste locatie voor de realisatie van een nieuw onderwijscluster, omdat het voorgenomen onderwijscluster in het gebied “De Schoof- Cascade”, niet is doorgegaan en er een oplossing moet komen voor huisvesting van verschillende scholen, zoals de Willem de Zwijgerschool, De Dukdalf en de Tweestroom.

Overleg met wethouders van Onderwijs en Financiën. Op 4 maart is er door de schoolbesturen een haalbaar investeringsplan gepresenteerd aan de wethouders van Onderwijs en Financiën, gebaseerd op een investeringsprogramma van 40 jaar. Daarbij is de vraag gesteld aan de beide wethouders om de ambities van de schoolbesturen een plaats te geven in het coalitieprogramma en de begroting.

De eerste reactie op de presentatie was positief: “Dit is een basis om met elkaar verder het gesprek aan te gaan!” De schoolbesturen hebben de overtuiging dat hun huisvestingsplannen een rijke leeromgeving oplevert voor de Ambachtse kinderen en spraken de wens uit dat die plannen door een volgend college tot voorspoedige realisatie worden gebracht.

Zie ook:

Lees meer over:

cascade Jeugdspeelpark Schoof
Deel dit bericht met je vrienden!