zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

CDA: 'Realisatie van nieuwe onderwijshuisvesting heeft hoge prioriteit'

10 maart 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Diverse schoolgebouwen in de gemeente zijn behoorlijk verouderd. Daarnaast is er vanwege de toename van het aantal kinderen in de Volgerlanden dringend behoefte aan extra lokalen.

Daarom is het volgens kandidaat nummer drie van het CDA Cees Nugteren de hoogste tijd dat ‘’de gemeente in overleg met de onderwijsbesturen op korte termijn gaat investeren in het realiseren van nieuwe onderwijshuisvesting. De gemeente heeft de afgelopen jaren samen met de schoolbesturen gewerkt aan allerlei plannen. Het wordt tijd deze plannen om te zetten in concrete resultaten’’.

Kinderen in Ambacht hebben volgens het CDA namelijk recht op goede onderwijshuisvesting. Daarnaast vraagt de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 om een duidelijke visie op onderwijshuisvesting. Vanaf dat moment hebben besturen een zogenaamde ‘zorgplicht’, voor iedere leerling die wordt aangemeld. Ze moeten zelf, of in samenwerking met partners, passend onderwijs bieden. Onderwijshuisvesting zal daarom ook passend/flexibel, en in ieder geval adequaat moeten zijn. Geschikte gebouwen en lokalen stimuleren kinderen en het personeel op een positieve manier. Cees Nugteren: ‘’Een scholencluster heeft een aantal voordelen zoals het voorkomen van leegstand van schoollokalen. Leegstand kost geld dat beter kan worden besteed, bijvoorbeeld aan goed onderwijs. Ook biedt de combinatie van een aantal scholen met een kinderopvang en peuterspeelzaal diverse voordelen’’.

Om deze redenen onderschrijft het CDA de ambitie om de komende jaren scholenclusters te realiseren. Wel zijn er een aantal voorwaarden. Allereerst moet het plan om meerdere clusters te realiseren financieel haalbaar zijn. Is dit niet het geval, dan moet er naar alternatieve oplossingen worden gezocht, bijvoorbeeld een grondige renovatie van bestaande scholen. Een goede spreiding van de clusters over de gemeente is belangrijk. Ouders moeten de mogelijkheid hebben om een school te kiezen in de eigen wijk. De gemeente moet hierbij zorgen voor veilige fietsroutes, een goede afwikkeling van verkeer en voldoende parkeerplaatsen. Tevens vindt het CDA het belangrijk dat er binnen een cluster alle ruimte voor een school is om het eigen karakter en de identiteit te behouden. Cees Nugteren: ‘’Een scholencluster mag niet leiden tot een gevoel van massaliteit en vervreemding’’.

Zie ook:

Lees meer over:

CDA verkiezingen scholen
Deel dit bericht met je vrienden!