zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Floor van de Velde (PvdA): “Op weg naar een duurzame samenleving”

10 maart 2014 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Op woensdag 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Hendrik-Ido-Ambacht. Lijsttrekker voor de PvdA is Floor van de Velde, de huidige wethouder Ruimte, Wonen, Kunst en Facilitair in Hendrik-Ido-Ambacht.

Als het aan Van de Velde ligt, slaat Ambacht vanaf 2014 de weg in naar een duurzame samenleving. Een speciale ‘wethouder Duurzaamheid’ moet zich hier hard voor maken.

“Wie aan duurzaamheid denkt, denkt in eerste instantie vaak aan energie besparen of afval scheiden”, vertelt Floor van de Velde. “Natuurlijk hoort dat er ook bij, maar het is veel meer dan dat. In een duurzame samenleving heb je oog voor de toekomstige én de huidige generatie."

"Duurzaamheid bestrijkt meerdere beleidsterreinen.”

Van de Velde noemt er een aantal. “Educatie bijvoorbeeld, maar ook een gezonde financiële huishouding, een duurzame buitenruimte, voldoende mobiliteit, een bloeiend cultureel klimaat en goede zorg voor ouderen en voor jongeren horen hierbij”, aldus de lijsstrekker van de PvdA.

“Ik vind dat we hiervoor de komende collegeperiode een speciale wethouder Duurzaamheid moeten aanstellen. Die kan zich volledig toeleggen op dit onderwerp.”

Volgens Van de Velde is dat niet de enige maatregel die moet worden genomen om een succesvolle transitie naar een duurzame samenleving te bewerkstelligen.

“Samenwerking is noodzakelijk. Met bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en het onderwijs. Het is een gezamenlijke verantwoordelijk. Daarbij geldt: de som der delen is meer dan de delen afzonderlijk.”

 

Zie ook:

Lees meer over:

PvdA video
Deel dit bericht met je vrienden!