vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

Wat moet gebeuren met het Jeugdspeelpark?

5 maart 2014

HENDRIK IDO AMBACHT - Het Jeugdspeelpark is al enige tijd onderwerp van gesprek in de gemeente. Dit park, een combinatie van kinderboerderij en speeltuin, bestaat sinds 1972 en is gevestigd aan de van Kijfhoekstraat. Deze combinatie van kinderboerderij en speeltuin maakt gelijktijdig deel uit van het succes, jaarlijks weten ruim 25.000 bezoekers (zowel jeugd als ouderen) het Jeugdspeelpark te vinden.

Centrale locatie
Deze centrale locatie, ook als de wijk de Volgerlanden is haar geheel is gerealiseerd staat nu ter discussie. Was het eerst de bedoeling dat aan de huidige locatie een kleine 1500 vierkante meter ruimte zou worden toegevoegd en ter completering van de Volgerlanden Oost in de omgeving van het Jeugdspeelpark een scholencluster zou worden gebouwd. Nu zijn er plannen om op de locatie van het Jeugdspeelpark dit scholencluster te realiseren. Wat dus zou betekenen dat dit park van de huidige locatie zou moeten verdwijnen. Als nieuwe locatie stelt het college voor om in Sandelingen-Ambacht het Jeugdspeelpark – inclusief de geplande vergroting – te hervestigen. Een locatie aan de rand van de gemeente. Volgens de nu voorliggende plannen zou de al eerder vastgestelde uitbreiding op de huidige locatie niet mogelijk zijn. Overigens zijn plannen ervoor om te wijzigen als daar aanleiding voor is. Men zou ook terug kunnen grijpen naar de eerdere ideeën, het uitbreiden van het Jeugdspeelpark op de huidige locatie en het scholencluster voor Volgerlanden-Oost daarvan deel uit laten maken en het stedebouwkundig plan daarop aanpassen.

Gemeente Belangen
Gemeente Belangen wil alle opties – inclusief de financiële gevolgen – op een rijtje hebben om zo een weloverwogen besluit (waar de mening van de Ambachtse inwoners in zal worden meegenomen) te kunnen nemen.

Een van de speerpunten uit het Verkiezingsprogramma 2014-2018 van Gemeente Belangen luidt ‘Inwoners aan voorzijde betrekken bij het maken en vaststellen van beleid’. Ook wat de mogelijke verhuizing van het Jeugdspeelpark betreft willen we ons daar graag aan houden.

De fractie is erg nieuwsgierig naar de mening over het Jeugdspeelpark van de Ambachtse inwoners. Mail daarom uw – onderbouwde – mening op de vraag NEE ik wil het Jeugdspeelpark met haar huidige mogelijkheden op de oude locatie behouden of JA ik ben voor een groter Jeugdspeelpark, al is dat op een andere - verder uit het centrum - gelegen locatienaar fractiegb@gembel.nl

Deel dit bericht met je vrienden!