zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: "OZB niet verhogen

3 maart 2014

HENDRIK IDO AMBACHT - "De komende periode moet het mogelijk zijn om de OZB niet te verhogen". Dit vindt André Flach, lijsttrekker van SGP-ChristenUnie. “Onze inwoners hebben het over het algemeen financieel lastiger dan een aantal jaar geleden. Dat betekent dat je een goed verhaal moet hebben om als gemeente de lasten te verhogen. Als wij de huidige koers voortzetten, zie ik geen reden om deze belasting met meer dan de inflatie te verhogen.”

“Rioolheffing en afvalstoffenheffing moeten kostendekkend zijn. Het is wettelijk verplicht dat de kosten die de gemeente maakt, worden doorberekend aan de burgers. De SGP-ChristenUnie vindt wel dat de gemeente dan de verantwoordelijkheid heeft om die taken tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren”, zo geeft de 37-jarige Flach aan.

Onroerendezaakbelasting
De OZB is een andere soort heffing dan de rioolheffing. De Onroerendezaakbelasting (OZB) is een belasting die huiseigenaren jaarlijks aan de gemeente betalen. Ook als het pand niet als woning gebruikt wordt, betaalt de burger OZB. Huurders betalen deze belasting niet. De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB aan de hand van de WOZ-waarde. Gemeenten zijn vrij in het vaststellen van het OZB-tarief.

Fotobijschrift: André Flach bekijkt thuis de brief, die afgelopen zaterdag bij alle inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht op de deurmat viel.  “Ik ben er blij mee dat het de afgelopen periode is gelukt om de OZB niet te verhogen. Als wij deze koers vasthouden moet dit de komende periode ook lukken.”  (Foto: Jeroen van der Laan)

Contributie voor de gemeente 
“De OZB is eigenlijk de contributie van de gemeente”, zo legt Flach, in het huidige college wethouder financiën, uit. “Je betaalt een bedrag en je krijgt er wat voor terug. En als de gemeente geld tekort komt, is de lijn voor mij helder. Eerst moet de gemeente op haar eigen kosten proberen te bezuinigen, door slimmer te werken of samen te werken met buurgemeenten. Daarna moeten wij kritisch kijken naar onderhoudsbudgetten van bijvoorbeeld wegen of het openbaar groen. Kunnen bepaalde uitgaven nog worden uitgesteld? En pas als laatste willen wij dan kijken naar een OZB verhoging. Dat komt voor ons pas aan de orde als het echt niet anders kan, of als er anders een bepaalde belangrijke voorziening zou moeten verdwijnen.”

Alles wegbezuinigen geen optie 
De SGP-ChristenUnie kiest een nuchtere insteek. Je zou ervoor kunnen kiezen om alles weg te bezuinigen om de belasting te verlagen, maar daar zit ook niemand op te wachten. Lijsttrekker André Flach, die als wethouder naast financiën ook economische zaken en de Volgerlanden in zijn portefeuille heeft, is van mening dat je het moet kunnen uitleggen aan burgers en dat er een balans moet zijn. “Er gebeuren namelijk mooie dingen van het belastinggeld van burgers. Zo geeft de gemeente dit uit aan mooie speelvoorzieningen of aan het zwembad.  Maar wij vinden dat de gemeente dit ook moet blijven uitleggen, en daar wil ik mij ook graag de volgende periode voor inzetten. Ik zit niet te wachten op een college dat het geld gaat uitgeven waar wij de afgelopen vier jaar zo zorgvuldig mee zijn omgegaan. Ervaring en stabiliteit zijn dus van groot belang”. Flach vat samen dat de SGP-ChristenUnie blijft staan voor beperkte lasten en een solide financieel beleid.

Lees meer over:

belasting SGP-Christenunie ozb
Deel dit bericht met je vrienden!