vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

Floor van de Velde: ‘Ouderenzorg moet zich richten op het individu’

27 februari 2014

HENDRIK IDO AMBACHT - Hoe moet het na de gemeenteraadsverkiezingen verder met de ouderenzorg in Hendrik-Ido-Ambacht? Op woensdag 26 februari werd hier door lokale politieke partijen stevig over gedebatteerd tijdens het ‘Ouderendebat’ in het Hervormd Jeugdcentrum aan de Vijverhof 10. Voor PvdA-lijsttrekker Floor van de Velde is één ding duidelijk. “De zorg moet ingericht zijn vanuit de behoefte van het individu.”

"Nederland bevindt zich momenteel in een bijzondere fase als het om ouderenzorg gaat. De vergrijzing slaat toe, in Den Haag wordt bezuinigd op zorg en taken gaan meer en meer over naar de gemeenten. Ondertussen wordt hard gewerkt om woningen en voorzieningen voor ouderen te creëren. Alleen, die zijn nog niet gereed". Aldus PvdA lijsttrekker van de Velde.

Maatwerk geboden
"Ook in Hendrik-Ido-Ambacht niet. De verwachting is dat binnen twee jaar voldoende is gebouwd en verbouwd om ouderen passende huisvesting te bieden".

“In deze overgangsfase is daarom maatwerk geboden”, vindt Van de Velde. Ruimte vinden binnen de kaders van de wet- en regelgeving is daarom noodzakelijk, vindt de PvdA. “In noodgevallen moeten ouderen de zorg krijgen die nodig is. Te rigide handelen is nergens goed voor. We willen ook geld vrijmaken om ervoor te zorgen dat mensen niet buiten de boot vallen.”

Zelfstandig blijven wonen
"Uiteraard is het ook prettig om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen", vindt Van de Velde. “Of met hulp van familie of vrienden. Ik zou ook tegen ouderen willen zeggen: houd je netwerk zo lang mogelijk groot.”

"Voor hulp en advies kunnen ouderen ook een beroep doen op de Wmo Adviesraad in Ambacht. “Deze bestaat wat ons betreft uit deskundige vrijwilligers die waar nodig professionals kunnen inschakelen”, vertelt de lijsttrekker.

Zorgen om de ouderen
Zorgen heeft Floor van de Velde ook. Want, "gaan de ‘sociale wijkteams’ die nu actief worden voldoende zicht krijgen op de ouderenproblematiek achter de verschillende Ambachtse voordeuren. Gaat dit effectief worden? En, kunnen de woningcorporaties de groter wordende zorgvraag van ouderen voor woningaanpassingen wel aan?"

Regie door de gemeente
De PvdA pleitte daarom voor een sterke regierol voor de overheid. “De gemeente moet toezien op de kwaliteit van de uitvoering van de ouderenzorg in Ambacht. En ingrijpen als dat nodig blijkt.”

Het Ouderendebat vond op woensdag 26 februari plaats in het Hervormd Jeugdcentrum aan de Vijverhof 10.

Lees meer over:

PvdA vijverhof
Deel dit bericht met je vrienden!