vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

Willem Schneider van de SGP-ChristenUnie: “In de zorg gaat heel veel veranderen”

21 februari 2014

HENDRIK IDO AMBACHT - Voor Willem Schneider van de SGP-ChristenUnie is het belangrijk dat de zorg in Hendrik-Ido-Ambacht van een goed niveau is en blijft: “Met alle veranderingen die er aankomen is dit helaas geen vanzelfsprekendheid.”

Het onderwerp is uiterst actueel. Zo behandelde de Eerste Kamer vorige week de Wet op de Jeugdzorg. Willem Schneider ziet kansen, maar zeker ook zorgen voor de zorg. “Het uitgangspunt dat burgers eerst gebruik dienen te maken van hun sociale netwerk uit hun omgeving onderschrijf ik volledig. Vanzelfsprekend is de gemeente bereid om te helpen en ondersteunen waar nodig.”

Jeugdzorg
De jeugdzorg komt volledig in handen van de gemeente te liggen. Dit wordt de decentralisatie genoemd. “Het uitgangspunt bij de jeugdzorg is dat één gezin één plan krijgt en één gezicht dat hen ondersteunt. Dit steunt de SGP-ChristenUnie van harte”, zo geeft de 55-jarige Schneider aan. “Dit moet er toe leiden dat er één regisseur komt als aanspreekpunt voor het gezin. Wij zien hier kansen. De gemeente staat het dichtst bij de burger en op deze manier wordt het makkelijker en goedkoper om de goede zorg en ondersteuning te leveren.”

Wel is er nog erg veel onduidelijkheid over de uitvoering, terwijl volgend jaar alles al gerealiseerd moet gaan worden. “Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk hoe de jeugdteams eruit gaan zien, welke specialismen er in dit team moeten zitten en welke rol de artsen hier hebben. Daarnaast is ook de rol van het 'Centrum voor Jeugd en Gezin' nog niet inzichtelijk,” zo geeft Willem Schneider aan.

Fotobijschrift: Willem Schneider in de fietsenwerkplaats van ´De Ambachtse Bedrijven (voorheen ´De Doorgang van Eleos)  “De zorg in Ambacht moet van een goed niveau blijven.” (Foto: Jeroen van der Laan)

Keuzevrijheid in de zorg 
Willem Schneider, die in het dagelijks leven bij de Gemeente Dordrecht werkt, geeft aan dat het belangrijk is dat in de toekomst levensbeschouwelijke organisaties ook kansen krijgen in de regio. “Tot nu toe werd het zogenaamde Zeeuwse model gehanteerd. Dit model dient ook in de nieuwe situatie te worden gehanteerd. Daarbij geldt dat de gemeente degene is die vaststelt voor welke prijs de huishoudelijke hulp aangeboden moet worden. En welke kwaliteit voor dat bedrag geleverd dient te worden. De keuzevrijheid van de cliënt dient in de toekomst ook te worden gewaarborgd.”

Uitgangspunten
“Als SGP-ChristenUnie hanteren wij drie uitgangspunten”, zo geeft Schneider, die politicologie studeerde,  aan. “De keuzevrijheid van de zorgvragers, waarbij rekening wordt gehouden met de levensovertuiging, staat voor ons met stip op één. Daarnaast willen wij dat de zorgvoorzieningen daadwerkelijk dichter bij de burger worden gerealiseerd.”

De budgetten voor deze decentralisatie zijn voor alle gemeentes in Nederland nog niet bekend. Naar alle waarschijnlijkheid zal de begroting van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verdubbelen omdat wij deze taken moeten gaan uitvoeren. “Daarom vinden wij het als laatste van het grootste belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de financiële risico’s van de decentralisatie. Geld bestemd voor de decentralisatie moet optimaal binnen die terreinen worden ingezet.” Aldus Willem Schneider van de SGP-ChristenUnie.
 

Deel dit bericht met je vrienden!