vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

GroenGroep Hendrik-Ido-Ambacht:'Lokale groenprojecten kunnen de biodiversiteit bevorderen'

18 februari 2014 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN -  GroenGroep Hendrik-Ido-Ambacht / Oostendam plaatste onlangs een stukje op hun website waarin het begrip 'Biodiversiteit' nog eens uitgebreid onder de loep genomen werd.

"In de aanloop van de oprichting van de GroenGroep Hendrik-Ido-Ambacht - Oostendam is meerdere malen de term Biodiversiteit gevallen. Wellicht weet niet iedereen wat dit precies inhoudt dus hier volgt een “korte” en uitleg dit begrip."

Biodiversiteit. Het woord zegt eigenlijk al veel. Biologische diversiteit. Eigenlijk houdt het gewoon in: hoeveel verschillende levensvormen bevinden zich ergens. Dit kan een ecosysteem zijn maar ook bijvoorbeeld voor de planeet. Een ecosysteem is bijvoorbeeld een bos. In een bos is alles van elkaar afhankelijk om in een gezond evenwicht te blijven.

Als er bijvoorbeeld een schakel in het ecosysteem wegvalt dan valt het ecosysteem uit elkaar. Stel dat bijvoorbeeld de vogels in het bos zouden uitsterven dan zouden zaden niet meer verspreid worden en insecten niet meer opgegeten, waardoor bijvoorbeeld de bomen uiteindelijk zullen uitsterven.

De biodiversiteit in een ecosysteem houdt dus de gezondheid van dat systeem op orde. Hoe meer diversiteit, hoe beter voor het systeem. Onderlinge uitwisseling van genen is weer belangrijk voor behoud van de gezondheid van de soorten. Als deze uitwisseling van genen niet plaats kan vinden verzwakt de soort en dit is weer slecht voor het ecosysteem.

Een leefgemeenschap, zoals die van ons, kan ook een ecosysteem zijn, of in ieder geval een brug voor uitwisseling van genen tussen ecosystemen. Een enkele boom kan al een ecosysteem zijn.

De biodiversiteit binnen een ecosysteem zegt iets over de gezondheid daarvan. Hoe minder divers de soorten, hoe minder de kans op overleving. Een goed voorbeeld in Nederland is het ontbreken van toppredatoren. Doordat er geen natuurlijke vijanden meer zijn van bijvoorbeeld herten of zwijnen krijg je overpopulaties, waardoor menselijk ingrijpen nodig is om onnodig lijden te voorkomen. Een toppredator is bijvoorbeeld de wolf.

Gevaren voor de biodiversiteit zijn onder andere de verstedelijking, het oprukken van menselijke bebouwing, en daardoor ook de mogelijkheid van soorten om van het ene gebied naar het andere te trekken. Bijvoorbeeld door het aanleggen van autosnelwegen. Maar zeker ook milieuvervuiling. Ook intensieve landbouw en veeteelt zijn een bedreiging.

Binnen de verstedelijking is er weer het probleem van de verstening van de tuinen. Doordat de tuinen steeds netter worden, of zelfs helemaal betegeld is er steeds minder leefruimte voor de soorten en ook minder ruimte om bijvoorbeeld te rusten. Van bijen en hommels is bekend dat een gedeelte van de sterfte komt door uitputting. Ze moeten gewoon te ver vliegen om voedsel te vinden. Daarnaast is er veel concurrentie onderling omdat er steeds minder goede voedselbronnen te vinden zijn.

Daarbuiten worden in stedelijke gebieden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt, bijvoorbeeld bij luizen, muizen maar ook onkruid (Roundup is een hele gevaarlijke). Luizen zijn voedsel van veel kleine vogels, en ook voor de jongen, muizen worden gegeten door uilen, en onkruid door bijvoorbeeld slakken, die zelf ook weer bestreden worden. Maar slakken zijn weer een belangrijke voedselbron voor egels en bijvoorbeeld lijsters.

Doordat via de voedselbron de eter vergiftigd word komen die minder voor en komen er dus weer meer ongewenste gasten waardoor er weer meer gif gebruikt word. En zo ontstaat er een negatieve cirkel. Er wordt steeds meer bekend over de verstrekkende gevolgen van chemische bestrijdingsmiddelen voor de natuur, de biodiversiteit. Er zijn gelukkig vriendelijkere manieren om zaken te “bestrijden”.

Gemeentes hebben steeds minder geld voor groenbeheer dus wordt er vooral makkelijk te onderhouden groen aangeplant, dus gras en groene struiken die tegen een stootje kunnen. Aan de andere kant worden bermen e.d. te vroeg gemaaid, sloten te vaak gebaggerd, waardoor bijvoorbeeld rupsen en larven e.d. geen schijn van kans hebben om uit te groeien. Waardplanten (waar deze dieren hun eieren op leggen) zijn vaak de onkruiden die om gemaaid of bestreden worden.

Door lokale groenprojecten, groendaken, schooltuinen e.d. op te zetten kunnen we dit weer een beetje beter maken. Door bewustwording teweeg te brengen, door oude vastgeroeste gewoontes te doorbreken. Door een leefbaarder gebied te maken voor mens en dier. En het is leuk om dit (samen) te doen.

Het is zeker geen eenvoudige materie, maar het is wel leuk om te kijken hoe we met zijn allen kunnen proberen de biodiversiteit een handje te helpen.

Aldus de website van de GroenGroep Hendrik-Ido-Ambacht / Oostendam.

Meer informatie:

http://www.biodiversiteit.nl/

http://www.biodiversiteit.com/ (leuk voor kinderen)

Lees meer over:

oostendam groenprojecten
Deel dit bericht met je vrienden!