donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

VVD stelt vragen over tekort schoollokalen Volgerlanden

18 februari 2014

HENDRIK IDO AMBACHT - De ontwikkeling van de Volgerlanden is voor Hendrik-Ido-Ambacht belangrijk. Belangrijk voor de hele gemeente, omdat de ontwikkeling van de Volgerlanden grote invloed heeft op de financiële positie van de gemeente. Om deze reden heeft de VVD in Hendrik-Ido-Ambacht het college altijd gesteund bij haar bouwplannen in de Volgerlanden. De VVD vindt het daarbij ook belangrijk dat er meer schoolruimte in De Volgerlanden komt, om aan een groeiende behoefte te kunnen voldoen.

Al in haar collegeprogramma 2010-2014 heeft het college opgenomen dat een scholencluster voor de Volgerlanden Oost een prioriteit is. Immers goed onderwijs in de buurt is voor de vooral jonge gezinnen in de Volgerlanden een belangrijke voorwaarde om daar te komen wonen. Een punt waar de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vaak de aandacht op vestigt.
 
De VVD is dan ook verbaasd om van diverse ouders en van een van de scholen te vernemen, dat het scholencluster in Volgerlanden-West al helemaal vol is. Het blijkt dat kinderen die vanaf mei 2014 naar school willen, daar pas na de zomervakantie terecht kunnen. Voor volgend schooljaar is de verwachting dat deze wachttijd nog verder oploopt. Als er niets in de huidige situatie verandert, dan kan dit betekenen dat voor kinderen die oud genoeg zijn om naar school te gaan, straks pas na een half jaar een plek op een school in de Volgerlanden beschikbaar is .
 
Deze ontwikkeling vindt de VVD vervelend voor de betrokken bewoners, die ondermeer voor de aanwezigheid van scholen in de Volgerlanden zijn komen wonen. Ook vinden wij dit tekort aan klaslokalen niet gewenst voor de ontwikkeling van de wijk. Juist nu de woningmarkt lijkt aan te trekken moeten we er alles aan doen om deze mooie jonge wijk verder te laten groeien.
 
Voor de fractie van de VVD is dit aanleiding om u de volgende vragen te stellen:
 
1.       Bent u op de hoogte van het genoemde tekort aan klaslokalen in de Volgerlanden?
2.       Kunt u aangeven hoe groot het probleem is in uw ogen?
 
Het is inmiddels 2014 de bouw van het cluster Volgerlanden Oost is nog niet begonnen en zal volgens de laatste plannen in ieder geval niet klaar zijn voor schooljaar 2017-2018.
 
3.       De leerling-prognoses laten een verdere groei van het aantal leerlingen zien in de Volgerlanden hoe denkt u daarmee om te gaan in de periode tot aan schooljaar 2017-2018?
 
In het verleden heeft het college laten weten als de groei van het aantal leerlingen zou doorzetten, deze zou kunnen worden opgevangen op andere schoollocaties in de gemeente.
 
4.       De VVD was en is geen voorstander van het aanbieden van alternatieve (oud) schoollokalen die niet aan de normen voldoen of buiten de Volgerlanden liggen. Onderzoekt het college de mogelijkheden om tijdelijke oplossingen mogelijk te maken, bijvoorbeeld met portacabins van het voormalige gezondheidscentrum?

Lees meer over:

VVD scholen volgerlanden
Deel dit bericht met je vrienden!