donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

Interkerkelijk Diaconaal Beraad op avond SGP-ChristenUnie: “Kerken hebben belangrijke functie in Hendrik-Ido-Ambacht”

3 februari 2014

HENDRIK IDO AMBACHT - Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) heeft een bijdrage geleverd aan een avond van de SGP-ChristenUnie in het Campagnehuis aan de Veersedijk. Er is gesproken over de rol van het IDB en de veranderingen die op gemeente afkomen. “In Ambacht sparen vrijwilligers per jaar veel geld uit voor de samenleving.”

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad is een samenwerkingsverband van 11 kerken in Hendrik-Ido-Ambacht. Zij organiseren gezamenlijk diaconale projecten, waaronder de voedselbank. Dhr. N. Snoep, die voorzitter is van het IDB, gaf in een presentatie weer hoe het IDB is opgericht. “De kerken in Hendrik-Ido-Ambacht hadden het tot het jaar 2007 afgeleerd om in praktisch opzicht bezig te zijn voor Ambacht, de zorg werd toen vooral aan eigen gemeenteleden geboden”, zo gaf Snoep aan. “In 2007 is toen het IDB opgericht".

"Wij hebben nu vier aandachtsgebieden," aldus dhr Snoep, "allereerst denken wij mee over beleid, bijvoorbeeld in de WMO-adviesraad. Daarnaast hebben wij een Voedselbank opgericht, die begon met 1 pakket per week, maar nu iedere week 40 gezinnen van een pakket voorziet. Als derde organiseren wij vrijwilligerswerk en ondersteunen mantelzorgers. Tot slot zijn er ook schuldhulpmaatjes opgeleid. Ik benadruk dat deze zorgverlening voor alle inwoners van Ambacht beschikbaar is, ongeacht geloof of afkomst”. De voorzitter van het IDB benadrukte dat deze vorm van diaconaat een Bijbelse opdracht is: “Er staat in de Bijbel dat wij elkaars lasten moeten dragen en dat wij goed moeten doen aan iedereen.”

Decentralisaties
André Flach schetste de veranderingen die hebben geleid tot het onbetaalbaar worden van de verzorgingsstaat. Hij ging in op de decentralisaties die op de gemeente afkomen. “Decentralisaties betekenen dat taken die nu door de landelijke overheid worden uitgevoerd vanaf volgend jaar door de gemeente zullen worden geregeld".

Andre Flach vervolgde met: "Dit zal inhouden dat de begroting van onze gemeente zal verdubbelen. Het is daarbij wel lastig dat er nu nog geen wetgeving is, dus wij weten nog niet precies hoe wij deze taken moeten gaan uitvoeren en welk bedrag beschikbaar is.”

Flach roemde de inzet van het IDB en de rol van de kerken in Ambacht. “Talloze vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de medemens. De Radboud Universiteit berekende onlangs dat kerkelijke vrijwilligers veel geld besparen. Dit is ook in Ambacht het geval!”

Fotobijschrift: Het IDB heeft haar medewerking verleend aan een debatavond van de SGP-ChristenUnie in het campagnehuis. Het forum met (v.l.n.r.)  ds. P. van Veldhuizen, dhr. N. Snoep, André Flach en Peter Boudewijn

Discussie
Als laatste onderdeel van deze avond werd een panel samengesteld, waar ook ds. P. van Veldhuizen deel van uit maakte. De bezoekers van deze avond deden actief mee.  Zo is er gediscussieerd over de rol van de kerken in Hendrik-Ido-Ambacht en over de uitvoering van de decentralisatie en de rol van de kerk. Als uitkomst uit deze discussie zal mee worden genomen dat het goed is als er in Ambacht een  sociale kaart beschikbaar komt,  waarmee voor iedereen inzichtelijk is welke zorgaanbieders actief zijn. Daarnaast is het goed als de burgerlijke gemeente de kerken gaat betrekken bij het uitrollen van de decentralisaties.
 

Lees meer over:

Veersedijk sgp-christen-unie idb
Deel dit bericht met je vrienden!