donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: "Jeugdspeelpark verplaatsen en uitbreiden"

20 januari 2014

HENDRIK IDO AMBACHT - Voor Jeroen van der Laan van de SGP-ChristenUnie is het belangrijk dat de leefbaarheid in Hendrik-Ido-Ambacht van een goed niveau is: “Voor een goed functionerende samenleving is een goed aanbod van voorzieningen en accommodaties van groot belang. Daarom willen wij het Jeugdspeelpark verder uitbreiden. Om dit mogelijk te maken is het de bedoeling om het Jeugdspeelpark te verplaatsen naar het Sandelingenpark.”

Binnenkort geeft het college meer duidelijkheid  over de mogelijke verplaatsing van het Jeugdspeelpark. In de aanloop hier naar toe, sorteert de SGP-ChristenUnie fractie voor met een duidelijk standpunt: “Alleen als wij het Jeugdspeelpark verplaatsen naar het Sandelingenpark zijn er mogelijkheden om het park uit te breiden met nieuwe voorzieningen en zo nog meer inwoners van Ambacht te laten genieten van deze voorziening”, zo geeft deze 28-jarige kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen aan.

Unieke plaats 
Het Jeugdspeelpark is een uniek park. Het is een kinderboerderij met een speeltuin die bestaat sinds 1972. Jaarlijks bezoeken 25.000 mensen deze voorziening. Renovaties en uitbreidingen hebben geleid tot een prachtig park. “Eigenlijk is de naam Jeugdspeelpark wat misplaatst, aangezien er ook ouderen in het park komen om naar de dieren te kijken en een kopje koffie te drinken. Het park heeft daarnaast een  duidelijk educatief doel. Kinderen leren samen te spelen in de openlucht en leren over de flora en fauna.  Daarnaast zijn er voor scholen speciale leerroutes samengesteld,” zo geeft Jeroen van der Laan, die in het dagelijks leven in het onderwijs werkzaam is, aan.

Verplaatsing
De SGP-ChristenUnie is voorstander van verplaatsing van het Jeugdspeelpark naar het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Dit wordt mogelijk door de bouw van een scholencluster op de huidige plaats van het Jeugdspeelpark. Belangrijk is voor de SGP-ChristenUnie dat het bestuur van het Jeugdspeelpark ook voor verplaatsing van het park is. De oppervlakte van het Jeugdspeelpark zou op deze wijze verdubbeld kunnen worden en er zou aansluiting plaatsvinden bij de horecavoorzieningen en de ijsbaan. Daarnaast bestaat bij een uitbreiding ook de mogelijkheid om dagopvang voor diverse cliëntengroepen aan te bieden.

Foto: Jeroen van der Laan op de huidige locatie van het Jeugdspeelpark. “Ik maak mij sterk voor de verplaatsing en uitbreiding van het Jeugdspeelpark.”  (Foto: SGP-ChristenUnie)

Sociale cohesie 
Voor een goed functionerende samenleving is een goed aanbod van voorzieningen en accommodaties van groot belang. Dit zijn bijvoorbeeld het zwembad, de bibliotheek, maar ook een goed verzorgd uitvaartcentrum. De gemeente speelt een belangrijke rol in het creëren en onderhouden van deze voorzieningen en in het stimuleren van het gebruik ervan. “Deze voorzieningen dragen bij aan de sociale cohesie” zo geeft Van der Laan, die politicologie studeert, aan. “Dit betekent dat burgers de mogelijkheid hebben om mee te doen in sociale verbanden zoals buurten, verenigingen en kerken en op deze manier kunnen participeren in de samenleving. Het rapport ‘Zekere banden’ van het Sociaal Cultureel Planbureau legt terecht de vinger bij het feit dat het voorzieningenniveau in een dorp kan worden beschouwd als een indicator van de leefbaarheid”. Een voorziening als het Jeugdspeelpark draagt bij aan de sociale cohesie. “Deze centrale voorziening is één van de knooppunten in ons dorp en is een ontmoetingsplaats voor iedereen. Echt Ambacht!”, zo geeft Van der Laan aan.
 

Deel dit bericht met je vrienden!