donderdag 27 januari 2022

Alles over Ambacht

College positief tegenover grondverkoop Petrakerk in Zuidwende-Zuid

16 januari 2014

HENDRIK IDO AMBACHT - In Zuidwende-Zuid komt mogelijk het nieuwe kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente Petrakerk. Het kerkbestuur heeft een bod aan de gemeente uitgebracht voor de aankoop van ongeveer 11.600 m² grond op deze locatie. Het college heeft het voornemen het bod te accepteren.

De Gereformeerde Gemeente is al geruime tijd op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuw kerkgebouw, nadat in 2012 het plan voor een nieuwe kerk aan de Margrietstraat is stopgezet.
Voor het kerkgebouw met bijbehorende voorzieningen en parkeerterrein is behoefte aan 10.000 – 12.000 m² en het past daarmee goed op de beschikbare grond in Zuidwende-Zuid.
 
Situatie
Zuidwende-Zuid is in de gemeentelijke structuurvisie van 2009 aangewezen voor het realiseren van een maatschappelijke voorziening. Een eerder plan voor een voorziening van zorginstelling Yulius op deze locatie is vanwege de nabijgelegen gasleiding op advies van de Veiligheidsregio stopgezet. Een kerkgebouw is een ander type voorziening die op een andere manier wordt gebruikt en levert volgens een eerste informele verkenning geen belemmeringen op. De kerk wordt op een deel van het gebied Zuidwende-Zuid gesitueerd waarop nu geen bebouwing aanwezig is en dat geheel in eigendom is van de gemeente. De volkstuinen behouden hun plek in het gebied.
 
‘Wensen-en-bedenkingen’-procedure
Het college heeft het voornemen het bod van de kerk op de grond in Zuidwende-Zuid te accepteren. De raadscommissie Ruimtelijke Zaken/De Volgerlanden zal het onderwerp naar verwachting in februari bespreken in een openbare vergadering. Daaruit zal blijken of er binnen de raad behoefte is ‘wensen of bedenkingen’ naar voren te brengen met betrekking tot het voorgenomen principebesluit. Na het principebesluit zal het college met het kerkbestuur een intentieovereenkomst ondertekenen, die de basis vormt voor de officiële grondverkoopovereenkomst. In de overeenkomst wordt ook meegenomen dat de kerk een bedrag van ongeveer € 60.000 aan de gemeente zal betalen voor het eerdere onderzoek naar het realiseren van een kerkgebouw aan de Margrietstraat.
 
Verder proces
Voor de bouw zijn een nieuw bestemmingsplan en omgevingsvergunning nodig. Ook worden diverse onderzoeken uitgevoerd, onder andere naar de verkeersbelasting en parkeeropvang en de waterhuishouding in het gebied. Zodra er een schetsplan voor het kerkgebouw ligt, wordt formeel schriftelijk advies ingewonnen bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.
 
Omwonenden zijn op de hoogte gebracht met een huis-aan-huis brief. Verder zullen nieuwe ontwikkelingen via de gemeentelijke website, het gemeentenieuws in De Kombinatie en via Ambacht.net gecommuniceerd worden. De gemeente informeert vooral over haar eigen taken, zoals de grondverkoop en het publiekrechtelijke proces, zoals het bestemmingsplan. De Gereformeerde Gemeente informeert vooral over de feitelijke realisatie van het plan. Inbreng van inwoners is er vooral in de inspraakprocedure over het voorontwerpbestemmingsplan en verder ook in de officiële procedure tot vaststelling van dat plan.
 
De gemeente heeft een speciale webpagina opgezet: www.h-i-ambacht.nl/kerkzuidwende
 
Deel dit bericht met je vrienden!