vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

Drechtstedendinsdag in Cultureel Centrum Cascade

13 januari 2014 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - De eerste Drechtstedendinsdag van het nieuwe jaar vindt plaats op dinsdag 14 januari in cultureel centrum Cascade aan de Hoge Kade 50 in Hendrik-Ido-Ambacht.

Themabijeenkomst
Om 17.00 start een openbare themabijeenkomst. De bijeenkomst wordt ditmaal gewijd aan de afronding van het programma Hoogwaardig openbaar vervoer Drechtsteden (HOV-D). In 2007 startte het regionale uitvoeringsprogramma HOV-D, waardoor het openbaar vervoer in de Drechtsteden aanzienlijk is verbeterd . Er zijn onder meer vrije busbanen gekomen, bushaltes zijn aangepast, verkeerslichten kunnen worden beïnvloed en veel haltes zijn voorzien van een digitaal reizigers informatiesysteem.

Verreweg de meeste projecten zijn uitgevoerd; enkele projecten lopen mede vanwege de economische tegenslag nog wat langer door, Met onder meer de vertoning van een documentaire over de HOV-D wordt terug gekeken op een mooi resultaat in aanwezigheid van gedeputeerde mevrouw I.G.M. de Bondt en directeur de heer A. Hettinga van Arriva.

Tijdens het thema-uur voor raads- en collegeleden van 17.00 tot uur wordt het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden officieel afgesloten. Die afronding wordt gedaan door gedeputeerde Ingrid de Bondt  samen met regionaal portefeuillehouder Sjoerd Veerman en algemeen directeur Arriva Nederland, Anne Hettinga. De provincie, de Drechtsteden, de gemeenten en Arriva hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in openbaar vervoer in de Drechtsteden.

Er zijn in de zes gemeenten tal van projecten uitgevoerd, zoals het aanpassen van busperrons, het aanbrengen van digitale informatieborden, vrije busbanen, nieuwe busstations, beïnvloeding van stoplichten en verbeterde bussen en aansluitingen. Al die inspanningen hebben er toe geleid dat de reistijden zijn verkort, meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer en de waardering is toegenomen, Tijdens een bijeenkomst wordt een film over het project HOV-D vertoond. RTV-Dordrecht zendt de film woensdag uit en na woensdag kan iedereen via de website van RTV-Dordrecht, uitzending gemist, bekijken op de computer.

Carrouselvergaderingen
Vanaf 19.30  overleggen raadsleden onderling. In een integrale bijeenkomst wordt gesproken over hoe vorm gegeven kan worden aan de discussies in lokale raden en op regionaal niveau over de taakverdeling tussen gemeenten en Drechtsteden. De carrousel Bestuur en Middelen begint om 20.25 uur. Op de agenda staan onder meer het instellen en de  werkwijze van ad hoc commissies, een wijziging van het reglement van orde , het overdrachtsdossier van de huidige Drechtraad aan de nieuwe raad, de ondersteuning van de Drechtraad en daarmee samenhangend de toekomst van de regiogriffie. Verder komt het inkoop en aanbestedingsbeleid van de Drechtsteden aan de orde.

De carrousel Fysiek begint om 20.25 uur. Er wordt gesproken over de agenda openbaar vervoer Drechtsteden en de Duurzaamheidstrategie.  Ook de carrousel Sociaal begint om 20.25 uur. In die vergadering wordt de stand van zaken rond de decentralisatie van de Jeugdzorg doorgenomen.

Drechtraad
De openbare vergadering van de Drechtraad begint om 21.50 uur. Op de agenda staan onder meer de woonstrategie Drechtsteden en de ruimtelijke strategie. Verder wordt gesproken over een nieuwe manier van verrekenen met het Shared Service Centrum Drechtsteden (SCD) en de manier waarop  bezuinigingen bij gemeenten doorwerken bij de Drechtsteden.

Tenslotte ligt de Detailhandelsvisie voor en de geactualiseerde begroting 2014 van de gemeenschappelijke regeling |Drechtsteden. Aan het einde van de vergadering wordt afscheid genomen van de heer T.A. Stoop, lid van het Drechtstedenbestuur en wethouder in Hendrik-Ido-Ambacht. De vergadering wordt naar verwachting kort voor 23.00 uur afgerond.

Spreekrecht
Na de opening van de carrouselvergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de carrouselvergadering aan de coördinerend griffier via regiogriffie@drechtsteden.nl. Onderwerpen waartegen door sprekers beroep of bezwaar is aangetekend en benoemi

Lees meer over:

cascade hoge kade
Deel dit bericht met je vrienden!