donderdag 3 december 2020

Alles over Ambacht

Verkiezingsavond SGP-ChristenUnie: 'De toekomst van Ambacht'

30 december 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Discussieer mee over wat u belangrijk vindt voor ons dorp. Op D.V. maandag 20 januari 2014 wordt een verkiezingsavond georganiseerd door SGP-ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht.

Tijdens deze avond zullen Elbert Dijkgraaf Tweede Kamerlid voor de SGP, Gert-Jan Segers Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en André Flach, lijsttrekker SGP-ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht, een korte inleiding geven. André Flach zal kort presenteren waar de SGP-ChristenUnie in Hendrik-Ido-Ambacht voor staat bij de Gemeenteraadsverkiezingen 2014. Gert-Jan Segers en Elbert Dijkgraaf zullen daarna kort ingaan op ‘wat Den Haag kan betekenen voor Hendrik-Ido-Ambacht’.

Na de pauze zal een paneldiscussie over het thema worden gehouden onder leiding van Jeroen van der Laan. Het panel bestaat naast de sprekers uit diverse ‘Ambachters’ en kandidaat-raadsleden. Zij nemen vanuit diverse invalshoeken, zoals kerk, zorg, onderwijs, als ondernemer of gewoon als burger van ons mooie dorp, deel aan de discussie. Uiteraard krijgt u als deelnemer aan deze avond de gelegenheid uw mening in te brengen tijdens de discussie!
 
De bijeenkomst wordt gehouden in de Dorpskerk, Kerkplein 13 te Hendrik-Ido-Ambacht. Iedereen is van harte welkom, dus ook niet-leden en jongeren. Uw / jouw betrokkenheid bij de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen wordt erg op prijs gesteld!
 
De koffie staat klaar vanaf 19:30 uur. De bijeenkomst begint om 20:00 uur. Er wordt een collecte gehouden voor de dekking van de onkosten. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op via info@sgpchristenunie-hiambacht.nl. Voor de overige contactgegevens, zie www.sgpchristenunie-hiambacht.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!