donderdag 3 december 2020

Alles over Ambacht

Verkiezingsprogramma Gemeente Belangen: 'Gewoon voor Iedereen'

19 december 2013

HENDRIK IDO AMBACHT - ‘Gewoon voor iedereen’ De Politieke Groepering Gemeente Belangen presenteert tijdens haar Algemene Ledenvergadering het Verkiezingsprogramma ‘Aandachtspunten Gewoon voor iedereen’ 2014-2018.

Gemeente Belangen kiest voor iedereen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november jl. heeft zij de ‘Aandachtspunten Gewoon voor iedereen’ 2014-2018 gepresenteerd. Gemeente Belangen heeft ervoor gekozen een verkiezingsprogramma te schrijven met daarin aandachtspunten (www.gembel.nl) die van belang zijn voor alle inwoners, dus ‘Gewoon voor iedereen’.

Aandachtspunten deze periode zijn o.a. Duurzaamheid, Woon- en Leefomgeving, Ouderen, Jongeren/Jonge gezinnen en Samenleving. Ook de historie van Hendrik-Ido-Ambacht is niet vergeten. Gemeente Belangen pleit voor een cultuurhuis met o.a. een permanente expositie van de Spoorcollectie.

De nog steeds financieel onzekere toekomst noodzaakt tot een sober beleid, maar wel met aandacht voor iedereen. Geld uitgeven voor zaken die niet direct nodig zijn wil Gemeente Belangen niet direct doen tenzij in het belang van de inwoners van onze mooie gemeente.

Van inspraak naar samenspraak
Gemeente Belangen is en blijft voorstander van het vroegtijdig betrekken van inwoners bij het maken van beleid. Zij pleit er dan ook voor inwoners gericht uit te nodigen voor politieke vergaderingen, inwoners gaan zich hierdoor betrokken voelen Het al eerder door Gemeente Belangen gepresenteerde idee ‘Gast van de raad’ kan hiertoe bijdragen. Met ideeën van inwoners uit een straat, buurt of wijk moet serieus worden omgegaan en de gemeente dient hierin faciliterend op te treden.

Regionale samenwerking
Gemeente Belangen is voor samenwerking met de omliggende gemeenten in de Drechtsteden, mits dat voor onze gemeente en haar inwoners een (financiële) meerwaarde heeft. Uitgangspunt blijft: ‘Regionaal wat regionaal moet, lokaal wat lokaal kan’. Onze inwoners hebben recht te weten wat er in regionaal verband over onze gemeente wordt besloten.

Kandidatenlijst
De leden hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering ook de kandidatenlijst vastgesteld. De eerste acht plaatsen zijn: Op plaats 1 Marjet Vogelaar, op 2 Ary Cramer, op 3 Marien Braber, op 4 Leo Don, op 5 Tom van der Hout, op 6 Petra van der Klooster, op 7 Christiaan Pronk* en op plaats 8 staat Jan van der Nat. Voor de volledige kandidatenlijst verwijzen wij u naar www.gembel.nl.

Deel dit bericht met je vrienden!