donderdag 3 december 2020

Alles over Ambacht

Gemeente gaat graven ruimen op begraafplaats Achterambacht

18 december 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verzorgt het beheer en onderhoud op begraafplaats Waalhof en begraafplaats Achterambacht. Omdat de gemeente op termijn een tekort in het aantal beschikbare graven voorziet, heeft de gemeenteraad besloten over te gaan tot het ruimen van graven. 

Dat gebeurt - mede op advies van het Historisch Genootschap - niet op de oudste begraafplaats Waalhof. Op begraafplaats Achterambacht worden wel graven geruimd. Belanghebbenden die bekend zijn bij de gemeente worden daarover komend jaar aangeschreven.
 
Verstreken grafrechten
Bij het ruimen van de graven gaat het om circa 450 algemene graven in de vakken C, D, H, J, N en P 
(1 t/m 100), waarvan de grafrechten verstreken zijn. Belanghebbenden of nabestaanden kunnen de komende tijd aangeven of zij de stoffelijke resten uit een graf willen laten herbegraven in een particulier graf. Ook kunnen zij ervoor kiezen het gedenkteken te behouden. Stoffelijke resten die niet in een particulier graf worden herbegraven, krijgen een plek in een verzamelgraf. De gemeente plaatst daarop  een monument met de namen. 
 
Zorgvuldigheid
Bij het herbegraven of ruimen van stoffelijke resten spelen emoties een grote rol. De gemeente bereidt daarom de werkzaamheden zo zorgvuldig mogelijk voor en informeert de betrokkenen uitgebreid. Zoals dat wettelijk is vastgelegd, neemt de gemeente bovendien een jaar de tijd om eventuele belanghebbenden of nabestaanden op te sporen. Dat gebeurt door het plaatsen van bordjes op de graven, maar ook door publicaties waarin nabestaanden worden opgeroepen om zich te melden. Belanghebbenden, die bij de gemeente bekend zijn, worden komend jaar aangeschreven door de gemeente. De werkzaamheden op begraafplaats Achterambacht starten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2015.
 
Beleid
De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft eind 2008 het beleidsplan begraafplaatsen vastgesteld. Het beleid is erop gericht om gedenktekens van graven met verstreken rechten, voortaan jaarlijks te verwijderen. Eens in de vijf jaar worden de stoffelijke resten uit deze graven desgewenst herbegraven in een particulier graf of verplaatst naar een verzamelgraf. Met dit ritme van onderhoud stelt de gemeente zeker dat er voortaan voldoende ruimte beschikbaar blijft op begraafplaats Achterambacht. 
 
Contact
Bent u belanghebbende en heeft u nog geen brief ontvangen? U kunt contact opnemen de beheerder van begraafplaats Achterambacht via telefoonnummer (078) 770 2770 of via begraafplaats@h-i-ambacht.nl. Meer informatie kunt u vinden op: www.h-i-ambacht.nl/begraafplaatsen
 

Lees meer over:

achterambacht waalhof
Deel dit bericht met je vrienden!