donderdag 3 december 2020

Alles over Ambacht

Gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht behandelt archeologiebeleid

9 december 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Op 13 januari 2014 staat de “Nota Archeologie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht” op de agenda van de Gemeenteraadsvergadering. In deze nota staan beleidsregels opgenomen over hoe om te gaan met archeologie in ruimtelijke procedures.

Beschermen archeologische waarden
Tot op de dag van vandaag zijn in de Ambachtse bodem (waarschijnlijk diep, maar zeker ook minder diep) sporen te vinden van oude bewoning. Om te helpen voorkomen dat die sporen bij grondwerkzaamheden verdwijnen is er gemeentelijk archeologiebeleid  nodig. Het archeologiebeleid legt vast welke verwachting er is met betrekking tot vindplaatsen in de bodem, wat je moet doen als  je ergens de bodem wilt verstoren en hoe de gemeente daarover een afweging maakt. Dit alles ter bescherming van archeologische waarden: de geschiedenis in onze bodem.

Wat vertelt de bodem ons?
Het grondgebied van Hendrik-Ido-Ambacht en omgeving wordt al eeuwen door mensen bewoond. Zo zijn er op de oeverwallen van de Waal en de Devel spaarzame vroeg-middeleeuwse vondsten gedaan en werden in Sandelingen Ambacht resten gevonden van een agrarische nederzetting uit de Romeinse tijd. Gaan we verder terug in de tijd, dan komen we op onontgonnen terrein. Prehistorische vindplaatsen zijn hier tot op heden niet bekend. Toch wil dat niet zeggen dat er geen vindplaatsen van jager-verzamelaars in de bodem zitten. Het prehistorische landschap vernatte en raakte bedekt met een laag veen. Het pleistocene rivierenlandschap in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ligt daardoor zó diep, dat het ontoegankelijk is voor archeologisch onderzoek.

Meer weten?
Kijk voor de Nota Archeologie en alle bijbehorende documenten op www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad of kom naar de presentatie van het rapport ‘Via Oostendam naar Ambacht’ in de raadscommissie RZ/De Volgerlanden van 19 december 2013.  De vergadering van de raadscommissie  start om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1. Aanmelden is niet nodig.

Lees meer over:

Weteringsingel sandelingen
Deel dit bericht met je vrienden!