donderdag 3 december 2020

Alles over Ambacht

Volksuniversiteit Bouquet sluit in mei 2014

2 december 2013

HENDRIK IDO AMBACHT - Volksuniversiteit Bouquet Hendrik-Ido-Ambacht beëindigt haar activiteiten bij afloop van het cursusjaar 2013-2014. Dat gebeurt vanwege de sterk teruggelopen inkomsten. Cursussen die voor de eerste helft van 2014 staan gepland gaan dus nog wel gewoon door. Het cursusjaar eindigt in april.

Volksuniversiteit Bouquet organiseerde meer dan 40 jaar talencursussen en cursussen op het gebied van cultuur, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling voor volwassenen in Hendrik-Ido-Ambacht en sinds 2007 ook in Zwijndrecht.

De afgelopen paar jaar zijn de inkomsten van Bouquet zeer sterk teruggelopen. Bij de start van het lopende cursusjaar was er opnieuw sprake van een drastische daling. Dit is te wijten aan twee belangrijke oorzaken: veel minder inschrijvingen en de invoering dit jaar door de Belastingdienst van de BTW-plicht. Tot 2013 hadden alle volksuniversiteiten in Nederland een vrijstelling van BTW.

Naast de verlaging van de inkomsten en de invoering van BTW hebben ook het wegvallen van gemeentesubsidies en lagere opbrengsten van advertenties, sponsorgelden en donaties een negatieve invloed op de financiële situatie gehad.

Uiteraard heeft Bouquet de afgelopen paar jaar kostenbesparende maatregelen genomen.

Maar die hebben het tij helaas niet kunnen keren.

Op basis van de financiële situatie en prognose (verdere daling van cursusopbrengsten, afdracht BTW) heeft Bouquet daarom nu besloten de activiteiten bij afloop van dit cursusjaar te beëindigen.

Samen met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht wordt bekeken of na sluiting van Bouquet bepaalde cursusgroepen elders kunnen doorgaan.
Geschiedenis van Bouquet in het kort  

In 1971 werden de eerste creatieve cursussen gehouden in een monumentenpand aan de Dorpsstraat. Omdat dit pand ongeveer op de plek ligt waar vroeger het kasteel Bouquet - toen het buitenhuis van de burgemeester van Dordrecht-  stond, is gekozen voor de naam Bouquet.

Het aantal cursisten bleef groeien en het Creatief Werkcentrum werd een officiële volksuniversiteit. Ook het cursusaanbod groeide: edelsmeden, boekbinden, kustnavigatie en uiteraard  taalcursussen Frans, Engels, Duits, Spaans en Italiaans.

Door de uitbreiding van het aantal cursussen en cursisten werd het pand aan de Dorpsstraat te klein. In overleg met de gemeente werd de oude kleuterschool aan de Witte de Withstraat verbouwd tot het gebouw met 6 leslokalen waar Bouquet sinds 1992 is gehuisvest.

Cursussen, workshops, lezingen  en excursies op het gebied van kunst en cultuur die Bouquet aanbood, bleken een succes. Tot enkele jaren geleden voorzagen cursussen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, waarbij werd ingespeeld op maatschappelijke trends  in een grote behoefte. En dat gold net zo zeer voor computercursussen, cursussen digitale fotobewerking, kookcursussen en een studiekring  voor senioren.

In  2005 kwam het voortbestaan van Bouquet voor het eerst onder druk te staan toen de gemeentelijke subsidie bijna geheel werd ingetrokken.  Op dat moment stond Bouquet voor de moeilijke  keuze: opheffen of doorgaan. Door de inzet en het werk van bestuur, medewerkers en docenten en de ondersteuning van cursisten kon Bouquet toen wel blijven bestaan.
 

Lees meer over:

witte de withstraat bouquet vu
Deel dit bericht met je vrienden!