zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Verkiezingsprogramma VVD: 'Begroten, meten, weten'

15 november 2013

HENDRIK IDO AMBACHT - De VVD Hendrik-Ido-Ambacht heeft haar verkiezingsprogramma voor de periode 2014-2018 vastgesteld onder de titel “Begroten, meten, weten”. Het verkiezingsprogramma bestaat uit twaalf prioriteiten met bijbehorende actiepunten.

Met “Begroten, meten, weten” geeft de VVD aan dat het bestuur van de gemeente, juist in zware economische tijden, alleen doelen en eisen stelt waarbij de kosten, opbrengsten, tijdsbesteding en het te behalen eindresultaat vooraf zijn gekwantificeerd. Daarbij dient het bestuur van de gemeente volledig transparant te zijn en is het uitgangspunt: openbaar…….tenzij. Immers, veel zaken spelen zich af buiten het zicht van de bewoners.

Een andere prioriteit voor de VVD is een groene gemeente met een goede bereikbaarheid. Inwoners en hulpdiensten hebben baat bij een goede bereikbaarheid waarbij ook voldoende parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn. Voor de lokale economie, van detailhandel tot industrie, betekent goede bereikbaarheid een extra impuls en dus groeikansen. 

Ook hecht de VVD grote waarde aan goede sportvoorzieningen (sporthallen, zwembad) in de gemeente. Deze voorzieningen zijn belangrijk voor de samenhang en de leefbaarheid, maar van gebruikers mag wel een redelijke bijdrage worden gevraagd. Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang dienen nauw samen te werken om jongeren zo veel mogelijk te laten sporten en bewegen. Jongeren zijn daarmee ook een prioriteit voor de VVD. Aangezien het aantal jongeren in Hendrik-Ido-Ambacht toeneemt zal het gemeentelijke beleid zich meer op jongeren moeten richten. De gemeente moet samen met bedrijfsopleidingen en scholen bijdragen aan zelfstandigheid, zelfontplooiing en zelfstandig denken. Als het aan de VVD ligt gaan jongeren niet zonder diploma van school.

De VVD Hendrik-Ido-Ambacht wil met "begroten, meten, weten" op een solide en vertrouwde manier bijdragen aan de lokale politiek. Een bijdrage waamee de VVD staat voor kwaliteit. Zeker nu!

Het verkiezingsprogramma is na te lezen op: www.vvd-hiambacht.nl

Lees meer over:

VVD parkeerplaatsen leefbaarheid
Deel dit bericht met je vrienden!