woensdag 19 januari 2022

Alles over Ambacht

Begroting 2014: 'Geen extra bezuinigingen of lastenverhoging'

18 september 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Het op peil houden van de huidige voorzieningen, investeren in nieuwe scholencluster(s) en infrastructuur, terwijl de lasten voor de inwoners niet worden verhoogd. Dat is de strekking van de sluitende begroting voor 2014 van het college van B&W van Hendrik-Ido-Ambacht. Wethouder André Flach (financiën): “De opdracht die dit college zichzelf heeft gesteld, is zorgen dat onze inwoners in een mooie en groene gemeente kunnen wonen, met voorzieningen dicht bij huis. Door aan het begin van deze collegeperiode fors te bezuinigen, is een stabiele financiële basis gecreëerd. Daar hebben we nu al meerdere jaren profijt van. We letten kritisch op wat we uitgeven en inkopen, en waar dat kan, werken we efficiënter. Daarom hoeven we niet extra te bezuinigen. ”

Financieel
De gemeente verwacht jaarlijks zo’n 50 miljoen euro aan inkomsten te ontvangen. De helft daarvan komt van het Rijk. Ondanks dat deze algemene uitkering ook dit jaar weer fors minder is dan het jaar daarvoor, hoeft het college toch geen extra maatregelen te nemen. Flach: “ Eerder hebben wij aangekondigd dat de Onroerende Zaakbelasting (OZB) zou moeten worden verhoogd, om de voorzieningen op peil te houden. Gelukkig is een verhoging van de OZB daarvoor voorlopig niet nodig. De lokale lasten voor inwoners vallen dus niet hoger uit, behalve een correctie voor de inflatie.”

De subsidies aan stichtingen en verenigingen worden verhoogd met 2%. Deze verhoging is mogelijk gemaakt door kritisch te kijken naar de gemeentelijke uitgaven. Hier mag minder aan worden uitgegeven (efficiencykorting), wat betekent dat de gemeente volgend jaar nog efficiënter moet werken. Om bij de bouw van woningen in De Volgerlanden het tempo erin te houden, biedt de gemeente sinds enkele maanden de mogelijkheid van een starterslening. Inmiddels hebben al drie kopers hiervan gebruik gemaakt.

Werk in uitvoering
Ondanks de forse korting op inkomsten van onderwijs vanuit het rijk (€ 300.000) blijft de ambitie van het college overeind om te investeren in scholencluster(s). Onderzoek naar een scholencluster op de locatie van het huidige Jeugdspeelpark is in volle gang. Vanaf 2015 gaan schoolbesturen wel zelf het groot onderhoud van hun gebouwen uitvoeren. Ook wordt volgend jaar de waterbushalte naar een nieuwe locatie verplaatst: in het verlengde van de door te trekken Antoniuslaan. Komende jaren investeert de gemeente, naast het scholencluster, onder andere in het vervangen van riolering, het aanleggen van nieuw regenwaterriool en het ondergronds klikosysteem. Ook staat de reconstructie van de Veersedijk op het programma. Het college heeft bij de Kadernota al de keuze gemaakt om de twee geplande rotondes aan de Weteringsingel uit het investeringsprogramma te halen en de aansluiting Rietlaan/Veersedijk is uitgesteld. Het scholencluster wordt in fases en soberder gerealiseerd.

Samenwerking
Komend jaar zal in het teken staan van de doorontwikkeling van de samenwerking in de Drechtsteden. Die samenwerking moet ervoor zorgen dat de dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen (nog) beter en efficiënter wordt. Wethouder Flach: “Dit was één van de speerpunten uit het coalitieprogramma. Ook bij de decentralisaties Awbz, Jeugdzorg en de Participatiewet, die vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, werken we actief samen binnen de Drechtsteden en in Zuid-Holland-Zuid.”

Behandeling in commissies en gemeenteraad
De eerste vragenronde van de raad over de begroting verloopt schriftelijk. Tijdens de brede commissie op dinsdag 15 oktober kunnen de raadsleden een toelichting vragen aan het college op de antwoorden uit de eerste ronde. Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergaderingen in die week. De gemeenteraad behandelt de programmabegroting op maandag 28 oktober en donderdag 31 oktober. Beide avonden beginnen om 19.00 uur.

Videoblog
Wethouder André Flach vertelt in zijn videoblog over de nieuwe begroting. Het filmpje is vanaf vandaag te zien op het YouTube-kanaal van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: Zie hieronder:

Lees meer over:

begroting financien planning
Deel dit bericht met je vrienden!