woensdag 19 januari 2022

Alles over Ambacht

Oene Doevendans neemt afstand van discussie Jeugdspeelpark

15 juli 2013

HENDRIK IDO AMBACHT - Raadslid (VVD) Oene Doevendans heeft, in goed overleg met de VVD-fractie, besloten om afstand te nemen van de discussies over het Jeugdspeelpark. Zijn persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp riep tijdens de laatste raadsvergadering op 8 juli, veel discussie bij andere fracties op. De heer Doevendans heeft inmiddels zijn persoonlijke uitingen via twitter over het Jeugdspeelpark beëindigd. Ook het verzamelen van achtergrondinformatie heeft hij gestaakt. Dit is overgenomen door een groep betrokken wijkbewoners.     

Oene Doevendans: “Mijn betrokkenheid bij het Jeugdspeelpark, die ik in alle openheid kenbaar maakte via berichten op Twitter, heeft verwarring doen ontstaan over mijn rol van individueel wijkbewoner en mijn rol als raadslid. Die verwarring, waar ik mij verantwoordelijk voor voel, betreur ik. Om de discussies, die volgden op de verwarring, weer terug te brengen naar de inhoud, heb ik besloten afstand te nemen van de ontwikkelingen rond het Jeugdspeelpark. Als raadslid blijf ik mij volledig richten op kwesties betreffende het belang van alle inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. Bij stemmingen in de raad  die mij te zeer raken in het persoonlijk leven, zal ik mij onthouden van stemming.”

Lees meer over:

VVD Jeugdspeelpark wijkbewoners
Deel dit bericht met je vrienden!