woensdag 19 januari 2022

Alles over Ambacht

Algemene beschouwing 8 juli 2013 en motie Jeugdspeelpark (JSP)

8 juli 2013

HENDRIK IDO AMBACHT - De VVD Hendrik-Ido-Ambacht blikt tijdens laatste algemene beschouwingen van 2010-2014 terug en dient een motie in over de toekomstige locatie JSP

Op maandag 8 juli worden de laatste algemene beschouwingen van de periode 2010-2014 gehouden. Hoewel de verkiezingen pas over 8 maanden plaatsvinden en het dus nog te vroeg is voor een rapportcijfer, constateert de VVD fractie van Hendrik-Ido-Ambacht dat het college naar behoren op de winkel heeft gepast. Inhoudelijk heeft het college een paar moeilijke dossiers met veel inzet aangepakt: de bezuinigingen, de opdeling van A3 , De Volgerlanden en de Noordoevers

Echter de VVd fractie vindt ook dat het college soms steken heeft laten vallen. Onder andere het voortslepende dossier zwembad en de locatie van het scholencluster in combinatie met het JSP had het college beter kunnen aanpakken volgens VVD fractie. Over dit laatste onderwerp dient de VVD een motie in.

De VVD wil dat er doorgepakt wordt met het zwembad. Fractievoorzitter Aat Ouwerkerk zegt daar het volgende over “het lijkt erop dat HIA in gijzeling wordt gehouden door de besluitenloosheid van de gemeenteraad van de buren en dat beide colleges kennelijk niet bij machte zijn om dat te doorbreken.”. Als het college niet anders kan dan moet Ambacht maar een keus maken binnen de eigen mogelijkheden.

Scholencluster en Jeugdspeelpark (JSP)
Een belangrijke ontwikkeling voor de komende periode is de realisatie van het nieuwe scholencluster. De VVD fractie vindt dat het college hier te laat mee is gestart. Aat Ouwerkerk: “De behoefte aan onderwijslokalen in de Volgerlanden is groot. Het huidige scholencluster in de Volgerlanden is bijna vol en daardoor zullen leerlingen, als het aan het college ligt, moeten uitwijken naar een tijdelijke locatie die waarschijnlijk ver buiten de Volgerlanden ligt”

Het voorstel om het nieuwe scholencluster nu op, in plaats van naast, het JSP te plaatsen dreigt de realisatie van het scholencluster te vertragen. Gezien de groei van het aantal leerlingen in de Volgerlanden vindt de VVD fractie de rand van de Volgerlanden nog steeds de beste optie maar dat dit ten koste moet gaan het JSP vindt de VVD fractie betreurenswaardig. Echter gezien de hoge kosten (tot ca 7 % meer belasting) die nodig zouden zijn om de grond naast het JSP te kopen begrijpt de VVD dat het college alternatieve locaties voor het JSP en het scholencluster onderzoekt.
 
De VVD fractie wil echter wel dat het college meer alternatieven voor het JSP onderzoekt dan alleen park Sandelingen. Hierover zal de VVD een motie indienen. Waarin de VVD fractie het college vraagt de volgende scenario’s te onderzoeken (inclusief het effect op de lasten):

1-     Een scholencluster in de buurt van De Schoof
2-     Een nieuw scholencluster naast het JSP
3-     Een nieuw scholencluster op de locatie JSP en het JSP verplaatsen naar het Baxpark.

Lees meer over:

VVD zwembad Baxpark de schoof
Deel dit bericht met je vrienden!