vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

'Green for Grey' maakt zonnepanelen voor maatschappelijk en publiek vastgoed haalbaar

8 juli 2013

HENDRIK IDO AMBACHT / SLIEDRECHT - Kortelings heeft 'Consultancy for Sustainable Real Estate' (CSRE) een nieuwe methodiek voor verduurzaming van de gebouwen van maatschappelijke en publieke instellingen / organisaties geïntroduceerd.

'Green for Grey' maakt het voor deze instellingen / organisaties mogelijk, door middel van sponsoring door betrokken relaties, zonnepanelen te plaatsen. De 'terug verdien tijd' wordt door de sponsoring aanzienlijk gereduceerd en hierdoor wordt het voor de instellingen / organisaties mogelijk bedrijfskundig verantwoord te investeren. Voorwaarde is dat ook 'laaghangend fruit' ten behoeve van verduurzaming / energiebesparing in de betreffende gebouwen wordt geplukt.

De deelnemende instellingen / organisaties voeren hierdoor een deel van hun gewenste duurzaamheidsbeleid uit. De sponsorende bedrijven compenseren door deze fictieve aankoop van groene stroom a.h.w. een deel van hun milieubelastende activiteiten en verhogen door deelname aan 'Green for Grey' hun duurzaamheidsimago.

De stichting Senioren Residenties Drechtstreek te Sliedrecht exploireert bijna 200 senioren appartementen in twee residenties. De bewoners van deze residenties wonen daar zelfstandig, met de zekerheid van zorg en andere diensten, indien daar behoefte aan be- of ontstaat.  Zij heeft op dit moment een duurzame revitalisatie van haar serviceflats in uitvoering. Dit past in haar beleid om voortdurend innovatieve duurzame kwaliteit te leveren in huisvesting en zorg voor ouderen.

In het duurzaamheidsbeleid van de Stichting Drechtstreek  past ook naadloos de verduurzaming door het plaatsen van zonnepanelen en het plukken van laaghangend fruit t.b.v. energiebesparing. 'Green for Grey' maakt de gewenste plaatsing van kwalitatief hoogwaardige zonnepanelen mogelijk.  De uitwerking vindt op dit moment plaats in samenwerking met CSRE.

Klimaatservice Holland BV, Elektro-service Holland BV en BM Van Houwelingen hebben zich bereid verklaard als sponsor op te treden.
Deze bedrijven tonen hierdoor hun maatschappelijke betrokkenheid, hun inzet voor duurzaamheid en hun activieve betrokkenheid in de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed.

Nadere informatie volgt in september.

Lees meer over:

zonnepanelen duurzaamheid
Deel dit bericht met je vrienden!