vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: Probleem met verkeersveiligheid scholencluster opgelost

4 juli 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De SGP-ChristenUnie fractie maakte zich ernstige zorgen om de verkeersveiligheid rond het scholencluster in ‘De Volgerlanden’ die vooral ontstonden door bouwactiviteiten in de directe omgeving. Het college van B&W heeft dit probleem voortvarend bij de kop gepakt en op korte termijn zal er actie worden ondernomen. De SGP-ChristenUnie fractie is hier bijzonder blij mee.

Bart van Ginkel (links) en Erik van Hartingsveldt op de plaats waar de problemen ontstonden met betrekking tot de verkeersveiligheid van het scholencluster.

Fractieleden Bart van Ginkel en Erik van Hartingsveldt ontvingen berichten via Twitter. “Na een noodkreet van een ouder kwam ik op de hoogte van de zeer gevaarlijke verkeerssituaties die ontstaan rond het scholencluster in ‘De Volgerlanden’. Met name aan de zijde van ‘De Koningin Wilhelminaschool’ en ‘De Wijngaard’ lopen de schoolgaande kinderen te grote risico's. Dit komt vooral omdat er in deze wijk bouwactiviteiten plaatsvinden, waardoor de infrastructuur te wensen overlaat.

Daarnaast is de Kiss&Ride gesloten en is het verkeersgedrag van weggebruikers ook niet altijd juist”, zo geeft Bart van Ginkel aan. Beide fractieleden brachten een bezoek tijdens het spitsuur; het moment waarop de ouders hun kinderen op school komen brengen. Daarbij waren vertegenwoordigers van de omliggende scholen, de wijkagent, ouders, omwonenden en een verkeersdeskundige aanwezig. Vervolgens hebben beide volksvertegenwoordigers het probleem in kaart gebracht en besproken met de verantwoordelijk wethouder Floor van der Velde.

De gemeente gaat nu, voor het nieuwe schooljaar begint, de woonomgeving van de aangrenzende straten definitief aanleggen. Ook komen er vier extra parkeerplaatsen op het parkeerterrein van de Wijngaarde. In totaal komen er bijna 50 parkeerplaatsen bij. Daarnaast zijn er diverse verkeersmaatregelen besproken met de scholen. De scholen gaan, samen met de politie, ook zelf actie ondernemen om de ouders van leerlingen aan te spreken op hun rijgedrag. Daarnaast zal met het inzetten van verkeersbrigadiers de veiligheid voor de kinderen worden vergroot.

Deel dit bericht met je vrienden!