woensdag 19 januari 2022

Alles over Ambacht

CU-SGP: "Sociale Dienst gaat te ver in haar bezuinigingen"

2 juli 2013

DRECHTSTEDEN -   De regiofractie van de ChristenUnie-SGP vindt dat het minimabeleid van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) te ver is doorgeslagen in haar bezuinigen.

Het nieuwe beleid in de vorm van het persoonlijk minimabudget (PMB), dat in  2012 in plaats van de langdurigheidstoeslag kwam, heeft volgens deze fractie niet de beoogde doelstelling bereikt. "De doelgroep heeft onvoldoende gebruik gemaakt van de voorzieningen. Het beschikbare budget is niet besteed", aldus woordvoerder Eric Boersma tijdens de vergadering van de Drechtraad van 2 juli in Dordrecht.

Boersma meende dat het minimumbeleid van de SDD te stringent en ondoorzichtig is, waardoor veel mensen buiten de boot vallen en er schrijnende situaties ontstaan. Hij baseerde zich hierbij onder meer op de bevindingen van het rapport van de rekenkamercommissie Dordrecht over de bijzondere bijstand. Boersma mist bij de toewijzing van de bijzondere bijstand maatwerk. De voorgestelde aanpassingen op het minimabeleid vond hij dan ook niet ver genoeg gaan.

Als reactie zegde de portefeuillehouder Bert van de Burgt toe in 2014 met een evaluatie van het gehele beleid te komen. Ook beloofde hij dat de Drechtraad in de komende carrousels wordt geïnformeerd over de effecten van het beleid

Deel dit bericht met je vrienden!