vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente gaat verkeersveiligheid rond Volgerland-scholen verbeteren

27 juni 2013

HENDRIK IDO AMBACHT - Het college van B&W gaat de komende periode fors investeren in de verkeerveiligheid rondom de scholen in het centrumgebied van De Volgerlanden. Met de scholen is afgesproken dat de gemeente op korte termijn een flink aantal parkeerplaatsen aan de westkant van het scholencluster gaat aanleggen. Daarnaast starten de scholen acties om de ouders van leerlingen attent te maken op hun rij- en weggedrag.

Veiligheid
De scholen hebben de gemeente geattendeerd op de verminderde veiligheid, vooral bij het brengen en halen van de kinderen aan de westzijde van de scholen. De gemeente gaat nu, voor het nieuwe schooljaar begint, de woonomgeving van de aangrenzende straten definitief aanleggen. Ook komen er 4 extra parkeerplaatsen op het parkeerterrein van de Wijngaarde. In totaal komen er bijna 50 parkeerplaatsen bij. Zo is er meer parkeerruimte om schoolgaande kinderen af te zetten of op te halen.

Ook komt er een verhoogde, extra oversteekplaats op de Druivengaarde, direct bij de scholen. Ook de oversteekmogelijkheden van de Sophialaan worden, bij de definitieve aanleg van De Bongerd, verbeterd.

Extra parkeerplaatsen
In de straten rondom de scholen zijn veel parkeerplaatsen nog niet aangelegd. Direct grenzend aan deze straten moeten de komende jaren immers nog enkele honderden woningen verrijzen. Dat maakte het niet aantrekkelijk om de woonomgeving, aan met name de Bongerd en de Mispelgaarde, definitief aan te leggen.

Verantwoordelijk wethouder Teunis Stoop van De Volgerlanden: “Het college heeft, na akkoord van de stuurgroep De Volgerlanden, besloten om deze investeringen nu toch te gaan doen, om de verkeers- en parkeersituatie bij de scholen structureel op te lossen. Bovendien houden we de nieuwe situatie straks nauwlettend in de gaten, om zeker te zijn dat de ingezette maatregelen voldoende effect hebben.” Het stuk asfalt dat nu tegenover de Wilhelminaschool ligt en een groene bestemming heeft, blijft voorlopig zoals het is.

Wethouder Stoop: “Het is vooralsnog niet nodig om dit terrein als parkeerterrein in te richten. Pas als in het gebied ernaast woningen worden gebouwd en het voor de parkeerdruk noodzakelijk is, bekijken we dit terrein opnieuw als mogelijke parkeerlocatie.”   

Maatregelen scholen
De verkeersmaatregelen zijn besproken met de scholen, die vertrouwen hebben in deze aanpak. De scholen gaan, samen met de politie, ook zelf actie ondernemen om de ouders van leerlingen aan te spreken op hun rijgedrag. Daarnaast zal met het inzetten van verkeersbrigadiers de veiligheid voor de kinderen worden vergroot. Wethouder verkeer Floor van de Velde: “Met de inzet van al deze maatregelen vertrouw ik erop dat de verkeerssituatie bij de scholen duidelijk verbeterd. Samen met de scholen én ouders zijn we immers verantwoordelijk voor de veiligheid van onze kinderen.”

Deel dit bericht met je vrienden!