vrijdag 28 januari 2022

Alles over Ambacht

VVD-fractie stelt vragen over overlast van jongeren in de Volgerlanden

26 juni 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Tijdens de raadsvergadering van woensdag 26 juni gaat de VVD-fractie op grond van artikel 36 van het reglement van orde vragen stellen aan het college.

Bij de commissie bespreking van het rapport “Voorkomen waar mogelijk, aanpakken waar nodig” in de commissie WOS van mei 2013, bleek dat een groep van 100 à 150 jongeren voor overlast zorgt in de Volgerlanden.

In dit rapport wordt aangegeven dat er diverse activiteiten worden ondernomen om de geluidsoverlast en de vernielingen tegen te gaan. In de afgelopen maand heeft de VVD-fractie geconstateerd dat er door de gemeente weliswaar actie wordt ondernomen, maar tegelijkertijd heeft de fractie van de VVD ook waargenomen dat met name vervuiling en vernielingen niet zijn afgenomen. Zo is, ook volgens de fractie, in het weekend van 22 en 23 juni jl. bijvoorbeeld het sierhekwerk van de koningsboom vernield en liggen er op diverse plekken kapotte flessen, ook rond het scholencluster in de wijk.

Omdat de VVD-fractie zich zorgen maakt over deze situatie, stellen zij de volgende vragen aan de raad:

- Hoeveel meldingen van overlast in De Volgerlanden heeft u per maand in 2013 ontvangen en is daarbij een stijging of daling waarneembaar in vergelijking met 2012?
- Als de cijfers een stijgende trend weergeven, neemt u dan overeenkomstig maatregelen?
- Welke maatregelen zijn in de afgelopen maanden genomen?

Ook stelt de VVD-fractie: "De Volgerlanden is een wijk met veel jonge kinderen. Dit betekent dat het aantal jongeren in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar de komende jaren zal toenemen. Als jongeren overlast veroorzaken, dan behoren zij meestal tot deze leeftijdsgroep".

De VVD- fractie wil ook graag van de raad  weten wat hun hun visie op deze ontwikkeling is?

 

Lees meer over:

VVD volgerlanden koningsboom
Deel dit bericht met je vrienden!