dinsdag 25 januari 2022

Alles over Ambacht

Invoeren erfpacht en starterslening bevorderen verkoop De Volgerlanden

18 juni 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - College voortvarend aan de slag met stimuleringsmaatregelen.

Het college van B&W wil met startersleningen en erfpacht de woningbouw in De Volgerlanden verder stimuleren. Dit is onderdeel van een compleet stimuleringspakket voor de woningbouw in deze wijk. Hiermee beantwoordt het college een motie van de gemeenteraad uit oktober 2012. Wethouder De Volgerlanden Teunis Stoop: “Wij doen er alles aan om de woningbouw in De Volgerlanden te bevorderen. We kiezen dan ook voor krachtige maatregelen zoals starters-leningen en erfpacht. Voor woningzoekenden bieden deze een extra financiële mogelijkheid om nu wel een huis in deze mooie wijk te kunnen kopen.”

De gemeenteraad spreekt op dinsdag 25 juni tijdens de commissie ABA/Financiën en op maandag 8 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering over beide voorstellen.

Starterslening
Het college stelt voor om een zogenaamde starterslening in te voeren. Bij deze lening betaalt de koper de eerste drie jaar geen rente en aflossing. In eerste instantie zijn deze leningen alléén beschikbaar voor nieuwe woningen in Volgerlanden-West, zowel voor kopers van een woning daar, als voor mensen die een bestaande woning kopen van iemand die zelf een nieuwe woning in Volgerlanden-West koopt. Wethouder Financiën en Grondzaken André Flach: “De gemeente stelt hiervoor een bedrag beschikbaar van €500.000. En omdat de meeste woningen in Volgerlanden-West worden gebouwd door Bouwfonds, hebben wij met hen kunnen afspreken dat zij 25 % van de starterslening beschikbaar stellen, tot een maximum van € 500.000. Ook wordt het totaalbedrag nog een keer verdubbeld door het Rijk. Dat betekent dat er een budget beschikbaar is van maximaal € 2 miljoen. In totaal kunnen we hiermee ongeveer 65 startersleningen verstrekken. Dat is een flinke impuls voor de lokale woningmarkt.”

Erfpacht
Erfpacht biedt de mogelijkheid aan particulieren om een huis te kopen en de grond in erfpacht te nemen van de gemeente. De bewoner betaalt hiervoor een vast bedrag aan de gemeente, de canon. Op elk door de bewoner te kiezen moment, kan de grond worden teruggekocht van de gemeente. Wethouder Flach: “Kopers die een huis kopen met erfpacht, hebben een betere mogelijkheid om een hypotheek te krijgen. Tegelijkertijd kunnen zij toch profiteren van de belastingaftrek van de jaarlijkse canon. Met deze maatregelen hopen we huizenkopers meer ruimte te bieden om in De Volgerlanden aan hun woonwens te kunnen voldoen.”

Deel dit bericht met je vrienden!