vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

Kadernota 2014: geen extra bezuinigingen

27 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Het streven naar een solide, financiële basis heeft een positief resultaat in 2014: geen extra bezuinigingen en een sluitende begroting. De ombuigingen uit eerdere jaren lopen op schema. Ook zijn verschillende investeringen geschrapt of gefaseerd. De kosten voor het nieuwe scholencluster worden verminderd door dit cluster soberder en in fases uit te voeren. Dit volgt uit de kadernota 2014, waarin de kaders voor de begroting 2014-2017 worden gepresenteerd. In deze collegeperiode heeft het college, behalve de inflatiecorrectie, geen lastenverzwaring voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht hoeven doorvoeren. Wethouder Financiën André Flach: “Ons beleid van solide en duurzaam begroten zorgt ervoor dat ook extra bezuinigingen nu niet nodig zijn. Onze keuze in vorige jaren om te anticiperen op de Rijksbezuinigingen zorgt voor financiële rust.”

Op weg naar de toekomst
Hendrik-Ido-Ambacht ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. Wethouder Flach: “De afgelopen jaren geven aan dat wij samen met de Ambachtse bevolking, in staat zijn geweest een gemeenschap in stand te houden met volwaardige voorzieningen en een goede dienstverlening. Wij blijven de keuzes maken die nodig zijn voor onze veranderende, maar toekomstbestendige rol als zelfstandige gemeente. Midden in de Ambachtse samenleving en nauw samenwerkend op het niveau van de Drechtsteden.”

Kritisch kijken naar investeringen
Het college heeft ook kritisch gekeken naar investeringen. Zo zijn de twee geplande rotondes aan de Weteringsingel uit het investeringsprogramma gehaald, net als de aansluiting Rietlaan/Veersedijk. En het scholencluster, bedoeld voor de wijken Centrum en De Volgerlanden-Oost, wordt in fases en soberder gerealiseerd. Daarom zijn de jaarlijkse kosten lager dan eerder begroot was. In de komende periode wordt onderzocht of het huidige Jeugdspeelpark een geschikte locatie is voor de realisatie van dit cluster. Hierbij worden ook de overige ontwikkelingen in het Centrumgebied betrokken. Ook een eventuele herhuisvesting van het Jeugdspeelpark wordt onderzocht. De start van de bouw van het scholencluster is voorzien in 2016.

Deel dit bericht met je vrienden!