zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: Grote zorgen om verkeersveiligheid scholencluster

24 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De SGP-ChristenUnie fractie maakt zich ernstige zorgen om de verkeersveiligheid rond het scholencluster in ‘De Volgerlanden’ die vooral ontstaat door bouwactiviteiten in de directe omgeving.

Op de foto hiernaast: Bart van Ginkel (links) en Erik van Hartingsveldt op de plaats waar de problemen ontstaan met betrekking tot de verkeersveiligheid van het scholencluster.

Fractieleden Bart van Ginkel en Erik van Hartingsveldt ontvingen berichten via Twitter. “Na een noodkreet van een ouder kwam ik op de hoogte van de zeer gevaarlijke verkeerssituaties die ontstaan rond het scholencluster in ‘De Volgerlanden’. Met name aan de zijde van ‘De Koningin Wilhelminaschool’ en ‘De Wijngaard’ lopen de schoolgaande kinderen te grote risico's. Dit komt vooral omdat er in deze wijk bouwactiviteiten plaatsvinden, waardoor de infrastructuur te wensen overlaat. Daarnaast is de Kiss&Ride gesloten en is het verkeersgedrag van weggebruikers ook niet altijd juist”, zo geeft Bart van Ginkel aan.

Beide fractieleden hebben afgelopen dinsdag een bezoek gebracht tijdens het spitsuur; het moment waarop de ouders hun kinderen op school komen brengen. Daarbij waren vertegenwoordigers van de omliggende scholen, de wijkagent, ouders, omwonenden en een verkeersdeskundige aanwezig. Vervolgens hebben beide volksvertegenwoordigers het probleem in kaart gebracht en besproken met de verantwoordelijk wethouder Floor van der Velde. “Begin volgende week zal er opnieuw een gesprek plaatsvinden zo heeft de wethouder toegezegd, waarin verschillende oplossingen voor dit probleem zullen worden aangegeven. Ik ben heel content met de acties die de wethouder wil gaan uitvoeren. Uiteraard zal de fractie van SGP-ChristenUnie dit proces van zeer dichtbij volgen, omdat wij het van groot belang vinden dat er op zo’n kortst mogelijk termijn een oplossing komt voor de slechte verkeersafwikkeling”, zo geeft Erik van Hartingsveldt aan.

Deel dit bericht met je vrienden!