zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Schriftelijke vragen VVD aangaande wietkwekerijen

13 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De VVV-fractie van Hendrik-Ido-Ambacht gaat schriftelijke vragen stellen aan de Gemeenteraad over wietkwekerijen. Hieronder drukken we de brief met de vragen in zijn geheel af:

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Hierbij dient de VVD-fractie op grond van artikel 37 van het reglement van orde vragen in ter schriftelijke beantwoording door het college.
 
Bij de presentatie van de veiligheidsrapportage 2012 is aangegeven dat er recent meerdere wietkwekerijen zijn aangetroffen in Hendrik-Ido-Ambacht. De VVD heeft hierover ook signalen gehad van inwoners. Het zou gaan om diverse wietkwekerijen in woonhuizen, vooral in De Volgerlanden. De kwekerijen worden gevonden in huizen die tijdelijk verhuurd worden, bijvoorbeeld omdat de eigenaren deze huizen niet verkocht krijgen. Enkele van deze kwekerijen zouden ook in het appartementen complex Hoog Ambacht zijn aangetroffen.
 
Recent is door de landelijke brandweerorganisaties nogmaals gewezen op het grote brandgevaar dat het houden van wietkwekerijen in woonhuizen oplevert. Volgens de brandweer worden 30% van alle woningbranden door een wietkwekerij veroorzaakt. Omdat bij ons niet duidelijk is hoeveel kwekerijen zijn aangetroffen en welke rol de gemeente neemt in de bestrijding hiervan, stellen wij u de volgende vragen:
 
Hoeveel wietkwekerijen zijn aangetroffen in Hendrik-Ido-Ambacht in 2012 en in 2013?
Is er sprake van een trend ? Zo ja, welke wijken zijn daarin vertegenwoordigd?
Wat is uw visie op dit onderwerp in relatie tot, met name, de brandveiligheid?
Welke acties neemt u als college om het vestigen van wietkwekerijen te voorkomen?
 
Namens de fractie van de VVD
 
Aat Ouwerkerk
Melle van Dijk

Lees meer over:

VVD gemeenteraad wietkwekerijen
Deel dit bericht met je vrienden!