zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Afsluiting 2012: Grote projecten, regio en infrastructuur

29 april 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - Grote projecten, regionale ontwikkelingen en hard werken aan de infrastructuur, waren de kenmerken van 2012. De eerdere ingezette bezuinigingen waren ook dit jaar merkbaar voor de inwoners. De kracht van de samenleving en de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners voor hun leefomgeving waren hierbij voor het college het uitgangspunt. Het resultaat van 2012, na verwerking van de deelname aan de regio, komt ongeveer uit op wat was begroot. 

Dit en meer volgt uit het programmaverslag 2012, waarin de verantwoording over de resultaten van dat jaar zijn opgenomen. Wethouder Financiën André Flach: “De ombuigingen die we aan het begin van deze collegeperiode hebben moeten nemen, zijn inmiddels verwerkt. Dat is en blijft helaas merkbaar en pijnlijk voor onze inwoners. Aan de andere kant leveren moeilijke tijden ook altijd weer nieuwe, frisse ideeën op.”
 
Op dinsdag 28 mei wordt het programmaverslag besproken in de raadsbrede commissie en op maandag 6 juni neemt de gemeenteraad een besluit.
 
Behouden wat we hebben 
Grote projecten als De Volgerlanden, maar ook een nieuwe locatie voor de Petrakerk en een mogelijke vestiging van Yulius aan de Zuidwende hebben in 2012 veel inzet gevraagd. “Kenmerkend voor 2012 waren zeker de grote projecten, waarbij de inspanningen voor De Volgerlanden tot positieve resultaten hebben geleid.”, aldus de wethouder Financiën. 
 
André Flach: “Hoewel we in een paar jaar tijd toch 15 % hebben ingeleverd van onze begroting, hebben we in Ambacht wel kunnen behouden wat we hebben. We blijven werken aan een groene gemeente met een rijk verenigingsleven en voorzieningen op niveau. En dat is al een flinke ambitie voor de komende jaren.”
 
Stabiel financieel beleid
De effecten van het stabiele financieel beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, worden nu merkbaar. Er is scherp gestuurd op de uitgaven, zowel binnen de gemeente als in de regio. Verschillende financiële voordelen en tegenvallende resultaten in de regio zijn in het resultaat van 2012 verwerkt, waardoor dit dichtbij nul uitkomt. Voordelen zijn er bijvoorbeeld geboekt op het uitvaartcentrum, dat duidelijk aan een behoefte voldoet en meer wordt gebruikt dan verwacht. Ook volgt de gemeente een actief rentebeleid. Wethouder André Flach: “We volgen de renteontwikkelingen op de voet, om te zorgen dat we zo min mogelijk rente betalen voor onze leningen. Zo hebben we een behoorlijk voordeel kunnen inboeken.”
 
Uitgevoerd in 2012
In 2012 is er ook letterlijk hard gewerkt aan Hendrik-Ido-Ambacht. Het centrale busstation Hoge Kade is in gebruik genomen en er ligt een nieuwe verbinding tussen de A15 en De Volgerlanden (Noordeinde- Veersedijk-Jacobuslaan), met rotonde. Het Sophiapark is grotendeels afgerond en de aanleg van de Sophiabrug in het park is gestart. De overeenkomst met Bouwfonds die vorig jaar is afgesloten over de verkoop van gronden in De Volgerlanden, is een positieve impuls voor de verdere ontwikkeling van de wijk. 
 
Deel dit bericht met je vrienden!