vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

Veertien Koninklijke Onderscheidingen in Hendrik Ido Ambacht

26 april 2013

HENDRIK IDO AMBACHT - Vrijdag 26 april ontvangen wel veertien inwoners van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een Koninklijke Onderscheiding tijdens de Algemene Gelegenheid. Zij worden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Lintje
Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar tijdens 'lintjesregen' staan ze in het zonnetje. Het lintje dat ze van burgemeester Jan Heijkoop ontvangen is aangevraagd door familie, vrienden of kennissen en is een teken van waardering. 

Oranjevereniging

Bijzonder is dat er drie bestuursleden van de Oranjevereniging ‘Wilhelmina-Juliana’ bij zijn, die zich al jaren inzetten voor de organisatie van activiteiten op Koninginnedag. Het gaat om de heer Groenendijk (1962), de heer Havenaar (1955) en de heer A. Schumacher (1957). Dat zij zich actief inzetten voor de Ambachtse samenleving blijkt wel uit het feit dat zij daarnaast nog meer functies als vrijwilliger vervullen. 
 
Benoemingen
Tot lid van de Orde van Oranje-Nassau worden verder benoemd: de heer van Ammelrooij (1942) dagelijks bezig als maaltijdbezorger voor ouderen; de heer D. Dubbeld (1947) die al vijftig jaar werkzaam is in zijn familiebedrijf, de heer Figee (1950) die al dertig jaar vrijwilliger is bij Gereformeerde Kerk ‘De Open Hof’, de heer van Groningen (1951) die al veertig jaar in het onderwijs werkt, de heer Den Hartog (1952) die vijftig jaar muzikant is, mevrouw Jonker (1954) die zich al ruim twintig jaar belangeloos inzet voor de ‘H. Theresia van Avila parochie Dechtsteden’ en als echtgenote van voormalig burgemeester Herman Jonker veel met inwoners meeleefde, de heer Scheurwater (1960) die al veertig jaar actief is voor het Hervormd Jeugd Centrum, mevrouw van R. Oers-Talsma (1937) die vrijwilliger is voor de Wereldwinkel, de heer C. Versnel (1957) die zich inzet voor het Historisch Genootschap en ook lid en mede oprichter van het comité 4/5 mei is, de heer L. Vroegindeweij (1941) die actief is in bestuursfuncties bij het koor ‘Deo Cantemus’ en de heer A. van der Wel (1938) die bestuurslid is van de Partij van de Arbeid. Hij zat voor deze partij ook in de gemeenteraad. En dit is nog maar een greep uit de vele vrijwillige activiteiten van de gedecoreerden. 
 
Lintje
Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar tijdens 'lintjesregen' staan ze in het zonnetje. Het lintje dat ze van burgemeester Jan Heijkoop ontvangen is aangevraagd door familie, vrienden of kennissen en is een teken van waardering. 
 
Informatie over de gedecoreerden:
 
De heer Groenendijk (1962) (Helaas geen foto beschikbaar)
 
Is al sinds 1997 bestuurslid van de Oranjevereniging ‘Wilhelmina-Juliana’ en organiseert ieder jaar de aubade, regelt pendelbussen voor bezoekersvervoer, zorgt voor wegafzettingen en verkeersregelingen voor de breakfastrun, lampionnenoptocht en taptoe.
 
Al sinds tientallen jaren is dhr. Groenendijk coördinator verkeersregelaar, wat heeft geleid tot het oprichten van de stichting Verkeersregelaar Hendrik-Ido-Ambacht. Hij is voorzitter van deze stichting.  
 
Ook is hij zeer actief in de Vrije Evangelische Gemeente, waar hij zorgt voor vervoer van mensen die zelf niet kunnen rijden. Hij is lid van de commissie van beheer en van de Hemelvaartcommissie, contactpersoon voor Vijverhof en Cascade en hij ondersteunt speciale erediensten en ‘joykids’. 
 
De heer Havenaar (1955)
 
Is al sinds 1997 bestuurslid van Oranjevereniging ‘Wilhelmina-Juliana’ en coördineert het ‘oranje ontbijtbuffet’, de kindervrijmarkt en andere activiteiten op Koninginnedag.
 
Hij was een van de voortrekkers van de grootse viering van het 100 jarig jubileum van de Oranjevereniging. Ook is de heer Havenaar secretaris en medeoprichter van de Stichting Collectieve Bedrijvenbeveiliging. Hij heeft zich ingezet voor de kleinere ondernemers, zodat ook zij voor een laag tarief kunnen profiteren van een veilig bedrijventerrein. De heer Havenaar is tot op heden voorzitter van de Beheersvereniging van Winkelcentrum De Schoof.
 
Ook was hij lid en voorzitter van de Winkeliersvereniging en heeft hij een grote rol gespeeld bij de renovatie van De Schoof. Mede door zijn inzet is dit uiteindelijk succesvol afgerond. Als voorzitter van Volleybalvereniging Vollido coördineerde hij het ophalen van oud papier voor de vereniging. 
De heer A. Schumacher (1957)
 
Is al sinds 1994 bestuurslid van Oranjevereniging Wilhelmina-Juliana. Hij is mede organisator van de grote Oranjebraderie op Koninginnedag. Ook heeft hij het nieuwe vaandel (2000) van Oranjevereniging ontworpen. Hij was jeugdbegeleider en bestuurslid van de jeugdcommissie van Badmintonvereniging ‘Silver Shuttle’.
 
Nu is hij daar tweede penningmeester. Zijn rol als jeugdbegeleider springt eruit, want door zijn inzet is de jeugd bij de vereniging uitgebreid en is de club uitgegroeid tot een fantastische ontmoetingsplek. Hij wist de jeugd op innemende wijze aan te zetten tot het leveren van optimale prestaties. 
 
De heer van Ammelrooij (1942) 
 
Iedere dag is de heer van Ammelrooij bezig met het verzorgen en bezorgen van maaltijden bij ouderen. Dat doet hij zo’n vijf uur per dag.
 
Hij kent alle mensen, weet hun wensen en hij zorgt ervoor dat zo’n 100 maaltijden dagelijks op tijd worden afgeleverd.
 
Hij zorgt dat het team van vrijwilligers wordt aangestuurd en is zo de spil waarom de distributie draait. 
De heer D. Dubbeld (1947) 
 
Op 1 augustus aanstaande is de heer Dubbeld vijftig jaar werkzaam bij zijn familiebedrijf. Hij is de vierde generatie die het bedrijf voortzet. Ook was hij 18 jaar bestuurslid voor het Wartburg College en negen jaar algemeen adjunct van de fractie van de SGP in Hendrik-Ido-Ambacht.
 
Voor de Gereformeerde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vervult de heer Dubbeld sinds 2001 functies als ouderling, commissielid ‘nieuw kerkgebouw’, kerkmeester en tweede voorzitter van de kerkenraad. Ook was hij er dertien jaar organist.  
De heer Figee (1950) 
 
Zet zich al dertig jaar in als vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk ‘De Open Hof’. Zo was hij meerdere perioden van vier jaar ouderling of diaken. Tot op heden is hij als diaken nog steeds voorzitter van het college van diakenen en lid van het kerkbestuur.
 
Hij is een zeer gewaardeerd, gedreven, integer en aimabel mens, met een groot invoelingsvermogen. Voor het Interkerkelijk Diaconaal Beraad is dhr. Figee sinds 2010 algemeen adjunct. Hij zet zich als vrijwilliger in. Ook stuurt hij andere vrijwilligers aan om hulp te verlenen zoals tijdelijke vervanging of ondersteuning van mantelzorgers of het helpen bij het invullen van formulieren. Ook zet hij zich in voor het project ‘Schuld Hulp Maatje’ en voor de Stichting ‘Hulp in Praktijk’.
 
Sinds de oprichting in 2010 is hij penningmeester van de Stichting 50Plus Drechtsteden, die ouderen helpt bij het zoeken naar een baan. Dhr. Figee is sinds drie jaar ook secretaris van de Lions Club IJsselmonde. 
 
De heer van Groningen (1951)
 
Werkt dit jaar al veertig jaar in het onderwijs. Zo stond hij 25 jaar als docent godsdienst voor de klas op Wartburg College, locatie Guido de Brès. Hij is voorzitter van de sectie godsdienst en was jarenlang leerlingbegeleider. Opvallend hierbij is zijn passie, zijn betrokkenheid bij de leerlingen.
 
Hij zet er zelfs zijn vrije uurtjes voor in. Voor zijn kerk, de Gereformeerde Gemeente in Hendrik-Ido-Ambacht, zette hij zich in als diaken en ouderling. Hij geeft catechisatie aan de jeugd en was voorzitter van enkele kerkelijke verenigingen. Ook geeft hij al jarenlang onderwijs en vorming voor de landelijke cursus ‘geestelijke vorming’.
 
Dhr. Van Groningen was verder raadslid en is tot op heden ambtenaar van de burgerlijke stand. Hij houdt van reizen, want geheel vrijwillig leidde hij zo’n 22 reizen bij reisorganisatie Amicitia. 
De heer Den Hartog (1952)
 
Is vijftig jaar muzikant en al vijfendertig jaar dirigent en wordt geroemd om zijn tomeloze, vrijwillige, flexibele en kundige inzet. De heer den Hartog is al sinds de oprichting dirigent van de Musical Souvenirs. Hij dirigeert, arrangeert en is met zijn jarenlange kennis op het gebeid van muziek en organisatie een vraagbaak voor bestuur en leden.
 
Hij heeft nog nooit een repetitie verzuimd. Hij vindt dat iedereen de kans moet krijgen om muziek te leren maken, samen te musiceren, maar wil hij zoveel mogelijk mensen zo goedkoop mogelijk of zelfs gratis van muziek laten genieten. Eerder heeft de heer den Hartog de ‘Jan Vogel’ prijs gewonnen. Dat is een prijs die wordt uitgegeven door het Jan Vogel Fonds, onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
 
Mevrouw Jonker (1954) 
 
Zet zich al ruim twintig jaar belangeloos in voor de ‘H. Theresia van Avila parochie Dechtsteden’. Zo is ze betrokken bij de voorbereidingsgroep voor kinderen die de Eerste Heilige Communie gaan doen en is ze lid van de werkgroep Gezinsviering en  lector en lid van de werkgroep ‘Missie, Ontwikkeling en Vrede’. Ook is ze actief lid van de werkgroep Uitvaarten/avondwake die uitvaarten begeleid.
 
Ze was bestuurslid van het toenmalige Dekenaat Dordrecht, onderdeel van het Bisdom Rotterdam. Ook zat mevrouw Jonker namens de H. Nicolaasparachie in de Raad van Kerken. Sinds 2008 werkt ze als vrijwilliger bij de Wereldwinkel.
 
Ook was mevrouw Jonker vrijwilliger en bestuurslid bij de stichting Vluchtelingenwerk en later het Asielzoekerscentrum. In de Blije Borgh was ze gastvrouw in het ouderencentrum en de Dagbehandeling en vrijwilliger bij de UVV. Mevrouw Jonker zet zich nog op tal van andere gebieden in. Bijvoorbeeld als lid van de ouderraad op een basisschool, lid van het bestuur van een kinderkoor, collectant en organisator van collectes voor de Hartstichting en de Kinderbescherming, is ze bestuurslid jeugd- en jongerenwerk, Anbo “leesoma”, leidt ze een stembureau, is mantelzorger en organisator van de Rotary Youth Exchange. Als echtgenote van voormalig burgemeester Herman Jonker heeft ze veel met inwoners meegeleefd.
 
Ze bezocht samen met haar man wel 320 Ambachtse bruidsparen, vele verjaardagen van honderdjarigen, jubilea van verenigingen en bedrijven. En was ze zeer sociaal betrokken in verdrietige omstandigheden. 
 
De heer Scheurwater (1960) 
 
Is dit jaar al veertig jaar actief voor het Hervormd Jeugd Centrum (HJF). Hij was er secretaris en is er tot op heden voorzitter. Daarnaast was hij betrokken bij activiteiten als de medewerkersavond, was er clubleider van de jongensclub en is hij actief in het kerkenwerk bij de Ark.
 
Zo is hij jeugdouderling, organiseert hij de opening van het seizoen en het ophalen van oud papier. Opvallend is zijn enthousiasme en inzet. Hij staat voor iedereen klaar, niets is hem te veel, hij is creatief met nieuwe ideeën en weet van alles te regelen en doet dit alles met een groot rechtvaardigheidsgevoel. 
Mevrouw van R. Oers-Talsma (1937) 
 
Zette zich als vrijwilliger in voor de Wereldwinkel. Op 3 april 2013 hoopt ze dit werk twaalf en half jaar te doen. Ze is al zo’n twintig jaar actief als secretaris bij de Unie van Vrijwilligers en is projectleider en gastvrouw is bij vele activiteiten.
 
Van sjoelen tot verkopen in de winkel in de Blije Borgh. En van bingo tot groepsverzorging van demente ouderen. Ze was penningmeester van de Plattelandsvrouwen/Vrouwen van nu. Mevrouw van Oers is heel accuraat, actief en prettig in de omgang. Als je haar nodig hebt dan is ze er.
 
Voor Unicef zette ze zich in als medewerker en daarna werd ze de bedrijfsbenaderaar en depothouder voor deze organisatie. 
De heer C. Versnel (1957)
 
Zet zich in voor het Historisch Genootschap. Ook is hij al ruim dertig jaar als vrijwilliger actief voor pastoraatsgroep van de parochie ‘Theresia van Avila’. Zo was hij koster, lid van de werkgroep overlijdensberichten en de werkgroep Kerkbalans. Ook is hij gedurende tien jaar secretaris geweest van de Raad van Kerken. Voor het Nationaal Epilepsie Fonds is dhr. Versnel collecteleider.
 
Hij heeft al vijftien keer deze collecte in onze gemeente georganiseerd. Hij werft collectanten, vraagt de collecte vergunning aan bij de gemeente, verzorgt persberichten en hangt vlaggen en spandoeken op. Ook is hij mede oprichter en lid van het comité 4/5 mei. Zijn inbreng is voor een groot deel bepalend geweest voor de vorm en inhoud die de herdenking tegenwoordig heeft.
 
Dhr . Versnel verrichtte nog tal van andere vrijwilligers activiteiten, zoals bestuurslid scouting, lid Roteract Club, lid huurdersraad en lid van een stembureau bij verkiezingen. Hij is een zeer betrokken, enthousiaste, attente man die altijd inzetbaar is. 
 
De heer L. Vroegindeweij (1941) 
 
Bij het koor ‘Deo Cantemus’ verricht dhr. Vroegindeweij sinds 1990 veel werkzaamheden en bestuursfuncties. Hij is voorzitter van de werkgroep ‘Doelenconcerten’. Ook zit hij de werkgroep ‘Reizen’ voor en is hij adviseur van de werkgroep ‘PR/Vrienden van Deo Cantemus’.
 
De heer Vroegindeweij leidde op vrijwillige basis vele reizen voor Beter-uit Reizen. Voor Gereformeerde kerk ‘De Open Hof’ organiseert en presenteert hij zangdiensten. Voor de VVE Eiker gebouw Singelstaete zet hij zich in als penningmeester.
 
Zijn open en eerlijke houding, de gedrevenheid en het perfectionisme waarmee hij zijn taken uitvoert maken indruk. Ook is dhr. Vroegindeweij nog steeds actief als Controller werkgever FP Management. 
 
De heer A. van der Wel (1938) 
 
Zet zich in als bestuurslid van de lid van de Partij van de Arbeid in Hendrik-Ido-Ambacht en was tot eind vorig jaar gemeenteraadslid. Hij is secretaris en penningmeester geweest van de fractie en voorzitter van de raadscommissie WOS. Ook was hij lid van het presidium en de raadscommissie RZ/Volgerlanden en de commissie ABA. 
 
Door zijn ervaring was hij de vraagbaak voor de fractie. Voor de ANBO, bond voor ouderen, was dhr. Van der Wel drie jaar voorzitter. Daarna is hij nog zeven jaar adviseur geweest. Hij was ook trainer voor voetbalvereniging VV Moordrecht VV en Voorschoten '97.
 
Hij staat bekend als een ontzettend betrokken mens voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
 
 
Deel dit bericht met je vrienden!