zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Gemeente gaat een nieuwe vergunningaanvraag indienen voor bomenkap

24 april 2013 (door Hennie van der Zouw)

HENDRIK IDO AMBACHT - De gemeente gaat een nieuwe vergunningaanvraag indienen voor bomenkap in deelgebied A2 in De Volgerlanden Oost. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de commissie Bezwaarschriften over het bezwaar dat is gemaakt tegen de eerdere vergunningaanvraag voor de kap van 327 bomen in dat gebied.  

In het gebied staan behalve de 327 bomen namelijk ruim 370 coniferen, waarvoor nog geen vergunningaanvraag is gedaan. Ook staan er bijna 300 jonge bomen zoals elzen, vogelkers en wilgen, die niet zijn meegeteld in de eerdere vergunningaanvraag. Deze jonge bomen zijn al zo groot, dat ze alleen gekapt mogen worden als daar vergunning voor is verleend.
 
De commissie Bezwaarschriften vindt dat het veldwerk niet zorgvuldig is uitgevoerd en oordeelt dat de gemeente scherper had moeten zijn in de opdracht aan een extern bureau voor de inventarisatie van de bomen in het gebied. Planning woningbouw schuift op.
 
De gemeente heeft nu besloten om voor de duidelijkheid de eerdere vergunningaanvraag voor 327 bomen in te trekken en een nieuwe vergunningaanvraag in te dienen. In totaal gaat het nu om 988 bomen en coniferen. De bomenkap is de eerste stap om het deelgebied A2 bouwrijp te maken.
 
Door de nieuwe vergunningaanvraag schuift de oorspronkelijke planning om te starten met de woningbouw in 2014 minimaal een half jaar op naar 2015.
 
Het lange Perenlaantje blijft en wordt ingepast in de nieuwe woonwijk.
Deel dit bericht met je vrienden!