zaterdag 29 januari 2022

Alles over Ambacht

Ruim tweehonderd bomen weg voor De Heerenhof

23 april 2013

HENDRIK IDO AMBACHT - De gemeente is 22 april 2013 gestart met het kappen van de bomen en struiken op en bij het voormalige vrachtwagen parkeerterrein aan de Zuidwende. Dit is de eerste stap om het terrein bouwrijp te maken.

De gemeente wil de grond zo snel als mogelijk bouwrijp overdragen aan de ontwikkelaar Arta, die hier fase 2 van woningbouwproject De Heerenhof gaat realiseren. De gemeente voert het werk uit volgens de Flora- en faunawet. Dit gebeurt door inspectie vooraf en met ecologische begeleiding tijdens de werkzaamheden door een ecoloog.

Bezwaarmakers hadden bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening en een beroepschrift ingediend tegen de kap van 215 bomen. Op 19 april 2013 heeft de rechtbank het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen en het beroepschrift gegrond verklaard. De rechtbank heeft bepaald dat 13 dennen uit de oorspronkelijke vergunning gespaard moeten blijven, en heeft de omgevingsvergunning direct aangepast. De gemeente heeft hiermee toestemming gekregen om 202 bomen te kappen.

Maandagochtend 22 april heeft de ecoloog het terrein geïnspecteerd. Hij heeft een aantal nesten met broedende vogels gevonden (zwarte kraai, pimpelmees en grote bonte specht). De omgeving van deze nesten is afgezet. Hier mag niet worden gewerkt, zodat de vogels rustig kunnen broeden.

Nadat overleg heeft plaatsgevonden tussen de gemeente, de ecoloog en het ministerie zijn de kapwerkzaamheden gestart. Inmiddels zijn de bomen buiten de afgezette gebieden met de nesten gekapt. Zodra de eieren zijn uitgebroed en de jonge vogels het nest hebben verlaten, inspecteert de ecoloog het terrein opnieuw. Als er geen nieuwe nesten zijn, kapt de gemeente ook de overige bomen.

Door de maatregelen kunnen de aanwezige vogels tijdens de broedtijd rustig op hun nest blijven en hun jongen grootbrengen, ondanks de uitvoering van werkzaamheden in hun nabijheid.
 

Lees meer over:

gemeente bomen heerenhof
Deel dit bericht met je vrienden!