vrijdag 21 januari 2022

Alles over Ambacht

Minder diefstallen uit woningen en vernielingen, meer foutief parkeren

11 april 2013

HENDRIK IDO AMBACHT - Het aantal diefstallen uit woningen en bedrijven is in het afgelopen jaar gedaald. Veel inzet op preventie heeft hier zijn vruchten afgeworpen. Diefstallen van en uit auto’s en winkeldiefstallen zijn daarentegen flink gestegen.

Het aantal gestolen (brom)fietsen is met ruim een derde afgenomen. Het aantal vernielingen (vandalisme) is met 35% flink gedaald en komt hiermee op het laagste aantal in de afgelopen 10 jaar. Foutief parkeren (vooral in de blauwe zone) zorgt voor een grote groei van het aantal processen verbaal (gestegen tot bijna 1.000).

Dit en meer blijkt uit de Veiligheidsrapportage 2012. In deze rapportage wordt voor het tiende jaar achtereen een beeld gegeven van de veiligheidssituatie in Hendrik-Ido-Ambacht. Bijna 90% van de inwoners voelt zich veilig. De Veiligheidsrapportage bevat ook informatie over onder meer buurtbemiddeling, crisisbeheersing en rampenbestrijding en een korte beschrijving van de gemeentelijke inzet tijdens belangrijke incidenten in 2012.

Aantal aangiften gedaald
Positief is de daling van het aantal aangiften. Waar 10 jaar geleden nog 1 op de 20 inwoners aangifte moest doen, is dat nu nog maar 1 op de 40, en dat bij een groeiend aantal inwoners. Mede door de mogelijkheid van het doen van aangifte via internet, is de drempel tot het doen van aangifte alleen maar verlaagd.

Handhaving
De inzet van Handhaving en Toezicht heeft vooral een preventieve werking. Deze medewerkers zijn steeds meer zichtbaar op straat aanwezig en aanspreekbaar voor inwoners. Daarnaast treden zij ook handhavend op en hebben in 2012 1074 processen verbaal uitgeschreven. Het overgrote deel (979) hiervan heeft te maken met foutief parkeren, al dan niet in de blauwe zone.

Vernieling
Hoewel het aantal aangiften van vernieling het laagst in 10 jaar is, is het schadebedrag van ruim 40.000 euro iets hoger dan vorig jaar. Wel kon dit jaar weer meer van dit bedrag verhaald worden, 43%. Om schades en diefstallen bij scholen te verminderen, zijn in 2012 de schoolpleinen ’s avonds afgesloten door een beveiligingsbedrijf.

Trendbreuk veiligheidsgevoel
Al jarenlang is het veiligheidsgevoel van inwoners onderdeel van de veiligheidsrapportage. Dat is in Hendrik-Ido-Ambacht erg hoog (98%). Wijziging van het soort onderzoek, heeft echter gezorgd voor een trendbreuk: 87% voelt zich veilig en 1,6 % heeft geen mening over zijn/haar veiligheidsgevoel.
Waar in het verleden gevraagd werd naar het percentage inwoners dat zich veilig voelt, is nu gevraagd of inwoners zich onveilig voelen. Dat levert een ander, en lager resultaat op. Wel is het percentage inwoners dat zich onveilig voelt, het laagst van de regio Drechtsteden.

Lees meer over:

diefstal veiligheid aangiften
Deel dit bericht met je vrienden!