zaterdag 22 januari 2022

Alles over Ambacht

SGP-ChristenUnie: Ruimte voor Eleos in Hendrik-Ido-Ambacht

11 april 2013

HENDRIK IDO AMBACHT - De SGP-ChristenUnie fractie is op voorhand positief over de planvorming van Rhiant en Eleos om te komen tot de oprichting van een woonvorm aan de Veersedijk. Hierover heeft de fractie vragen gesteld aan het college tijdens de laatstgehouden raadsvergadering. Het college van B&W deelt deze mening.

De komst van deze woonvoorziening heeft onrust teweeg gebracht bij de direct omwonenden. Op een onlangs gehouden informatieavond zijn hoog oplopende discussies gevoerd, waarbij diverse aanwezigen boos de zaal verlieten.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om op deze plaats zes woonhuizen te realiseren. De huidige planvorming gaat over de bouw van een woonvoorziening met 24 appartementen. Het oorspronkelijke plan was niet meer uitvoerbaar gezien de verslechterde woningmarkt.

De fractie SGP-ChristenUnie stelde vragen inzake deze kwestie. Daarbij werd gevraagd naar de visie van het college, of de plannen binnen het bestemmingsplan pasten en welke rol de gemeente heeft inzake dit plan.

Het college van B&W steunde uiteindelijk de fractie. En daar is men blij om bij de SGP-Christenunie. Maar raadslid Peter Boudewijn wil één ding benadrukken: “Wel vraag ik nadrukkelijk aandacht voor het aspect van de communicatie. Communicatie is de sleutel voor het succesvol laten landen van dergelijke plannen. Wij vinden dat deze kwetsbare groep ook een plaats dient te hebben in de Ambachtse samenleving. Dit is de Bijbelse opdracht tot naastenliefde.”
 

Lees meer over:

sgp christenunie Veersedijk
Deel dit bericht met je vrienden!